Traduction anglais-chinois de « specifics »

EN specifics traduction chinoise

specifics {substantif}
specifics {pl}
specific {substantif}
specific {adj.}

EN specifics
volume_up
{substantif}

specifics
volume_up
具体内容 [jù tǐ nèi rónɡ] {substantif}
specifics
volume_up
细小问题 [xì xiǎo wèn tí] {substantif}
specifics (aussi: detail, specifics, particular, specific)
volume_up
细节 [xìjié] {substantif}

Synonymes anglais de « specific »

specific
English