Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

Traduction anglais-danois de « to drive into »

 

« to drive into » - traduction danoise

Résultats : 1-21 sur 28

to drive into {verbe}

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « to drive into » en danois

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « to drive into » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Mr President, we have obviously now driven ourselves into a corner of the Union.

- Hr. formand, vi har tydeligvis nu trængt os selv op i et hjørne af Unionen.

Rejecting the Constitution was democracy and did not drive the EU into a crisis.

Forkastelsen af forfatningen var demokrati og førte ikke EU ud i en krise.

To turn back, to drive men back into terrorism and blind hatred, is hardly conceivable.

At vende om, at sende mændene mod terrorisme og mod det blinde had er næppe tænkeligt.

It is a refreshing attempt to drive integration into the consciousness of Member States.

Det er et forfriskende forsøg på at gøre medlemsstaterne bevidste om integration.

Refugees are socially and legally marginalised or driven into the world of illegal immigrants.

Flygtninge udstødes socialt og juridisk eller drives ud i " illegalitet ".

Or, for that matter, attempts to drive him into exile.

Eller for den sags skyld forsøgene på at drive ham i eksil.

A democratic era is being superseded by a bureaucratic era in which the voters are being driven into a siding.

En demokratisk epoke afløses af en bureaukratisk epoke, hvor vælgerne køres ud på et sidespor.

Careless lorry drivers are driving into traffic queues because their reactions are too slow.

Uopmærksomme lastvognschauffører kører ind i andre biler, hvor der er kødannelser, fordi de reagerer for langsomt.

Another is quite deliberate - never to make it easy just to go ahead and drive a train straight into another country.

En anden er helt tilsigtet - det måtte aldrig være let uden videre at køre med et tog direkte ind i et andet land.

You manipulated the time schedule for holding referendums and hoped to drive the UK into a corner after 24 ratifications.

Mange af dem, der stemte nej i Frankrig og Holland, stemte, som de gjorde, af indenrigspolitiske grunde.

All and sundry are being driven into the wintry cold, desperate and not knowing where to go.

Rådet siger, at det er klar over situationens alvor, men det gør ikke ret meget for at gennemtvinge en virkelig forbedring.

I urge that financial prudence is not made an excuse to drive more people down into poverty.

Jeg beder indtrængende om, at finansiel forsigtighed ikke bliver en undskyldning for at jage flere mennesker ud i fattigdom.

In this way, people are lured into a driving culture that only befits the race track, and not always that either.

Herved opstår også fristelsen til at anvende en sådan kørekultur, som kun er egnet til rallybaner, og heller ikke altid dertil.

I would urge that we find a solution which is deliverable for the Lithuanians and does not drive them into the 'no ' camp.

Jeg vil indtrængende opfordre til, at man finder en løsning, som er realistisk for Litauen og ikke resulterer i, at landet siger nej.

Mr President, just a few weeks ago a bus in Nepal drove into an anti-tank mine that had been put on the road by rebels.

Jeg har påskønnet den livlige og tankevækkende drøftelse, vi har haft inden for den begrænsede tid, der er til rådighed for os i dag.

The first thing workers knew about the situation they were facing was when they were driving into work and they heard it on the radio.

Arbejdstagerne hørte første gang om deres nye situation i radioen på vej til arbejde.

It will be even more expensive to combat poverty and crime in the large conurbations if we drive the rural population into them too.

Det er så meget desto mere sandt, fordi landdistrikter er meget rige, hvad angår kultur og miljø på trods af, at de er fattige økonomisk.

With a new and creative combination, the brake could be changed into a driving force, and that should be task of industrial policy.

Med en ny og mere konstruktiv konstellation vil denne bremse kunne ændres til et incitament, og dette bør være industripolitikkens opgave.

We face a number of challenges in a world where the drive for emigration and the drive for immigration into Europe is still substantial.

Vi står over for en række udfordringer i en verden, hvor driften til emigration og driften til immigration til Europa stadig er meget stor.

Thousands of citizens were driven into bankruptcy and are now, as we speak, still at risk.

I Lloyd ' s-sagen er det meget nemt at finde ud af, hvad der er blevet kontrolleret, men sjovt nok ikke, hvem der har foretaget kontrollen.
 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le danois

Vous connaissez des mots qui peuvent être traduits différement selon le contexte dans lequel le mot danois est utilisé ? Ajoutez vos traductions danoises au dictionnaire en utilisant les champs ci-dessous.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : ostler, malicious, roommate, flatmate, tongue twister

Mots similaires

dribble · dried · drift · driftwood · drill · drilling · drink · drinking · drip · drive · drive-into · driver · drivers · driveway · driving · driving-licence · dromedary · drop · drop-down · dropout · drought