Traduction anglais-néerlandais de « rest of »

EN rest of traduction néerlandaise

EN rest of
volume_up
{adverbe}

rest of (aussi: as for the rest, besides, for the rest, further)
volume_up
verder {adv.}
There has to be a way to take a census of the rest of the bacteria in the population.
Er moet een manier zijn om erachter te komen wat er verder aan bacteriën is in de gemeenschap.
As for the rest, I should just like to take note of your comment.
Ik heb overigens uw opmerkingen genoteerd maar heb daar verder niets aan toe te voegen.
For the rest we shall be voting for the reports.
rest of
volume_up
overig {adv.}

Traductions similaires pour « rest of » en néerlandais

rest substantif
to rest verbe
of préposition

Exemples d'usage pour « rest of » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Englishdriving times and rest periods
EnglishThat leads to the issue to which I wish to devote the rest of my speaking time.
Dat brengt mij op de kwestie waaraan ik de rest van mijn spreektijd wil wijden.
EnglishAustria has no desire to set these rules in stone for the rest of recorded time.
Oostenrijk wil dit systeem niet tot in alle eeuwigheid onwrikbaar in stand houden.
EnglishThe tune is the same around the rest of Europe even if the numbers are different.
In de rest van Europa is het hetzelfde liedje, ook al verschillen de aantallen.
EnglishWays of spending the rest, some 1.3 million ECU, are currently being studied.
De toewijzing van het saldo van 1, 3 miljoen ecu wordt op dit moment bestudeerd.
EnglishI think he knew what the scars on his face would say to the rest of the world.
Ik denk dat hij wist wat de littekens op zijn gezicht de wereld zouden vertellen.
English'Once you have stayed here,' he said, 'you can stay for the rest of your life.'"
'Eens je hier woont,' zei hij, kan je er voor de rest van je leven blijven.'"
EnglishSo we won't give the rest of the code, but we will give the three quotations.
Dus geven we de rest van de code niet, maar we zullen wel de drie citaten geven.
EnglishYour job will be to tell the rest of them that death is coming for them... tonight.
Jouw taak zal zijn om de rest te vertellen dat de dood hen komt halen... vannacht
EnglishFor the rest, I refer to the speech I made yesterday during the debate in the House.
Voor het overige verwijs ik naar mijn interventie van gisteren in dit Parlement.
EnglishBut for the rest I readily agree with much of what has been said about Kosovo.
Maar voor het overige ben ik het graag eens met veel wat er over Kosovo is gezegd.
EnglishMadam President, Sweden has a different alcohol policy from the rest of Europe.
Mevrouw de Voorzitter, Zweden heeft een ander alcoholbeleid dan de rest van Europa.
EnglishFor them today comes too late, but for the rest of us it is hopefully a beginning.
Voor hen komt deze dag te laat, maar voor de rest is dit hopelijk een nieuw begin.
EnglishFor the rest, recent discussions in the Council have gone in the same direction.
Overigens gaan de jongste discussies in de Raad dezelfde kant op als de uwe.
EnglishMr President, I seek clarification on the proceedings for the rest of today.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag weten hoe de rest van de dag zal verlopen.
EnglishSo Bishop baby-sat the doctor, and the rest of us tried not to watch the water boil.
Bishop zorgde voor de dokter... en de rest van ons probeerde geduldig te blijven.
EnglishMr President, after Sunday as a day of rest we come to the ongoing unrest in Belarus.
Mijnheer de Voorzitter, na de rust op zondag de constante onrust in Wit-Rusland.