Traduction anglais-polonais de « in case »

EN in case traduction polonaise

EN in case
volume_up
{conjonction}

in case (aussi: if)
volume_up
jeśli {conj.}
If this is the case, we have had no explanation of what exactly it contains.
Jeśli tak jest, nie uzyskaliśmy żadnych informacji, co dokładnie zawiera.
* End stage renal disease ** In case use of the oral solution is not possible
* Schyłkowa niewydolność nerek ** Jeśli zastosowanie roztworu doustnego nie jest możliwe
If that is indeed the case, the matter must be raised at the forthcoming Summit.
Jeśli tak, to na nadchodzącym szczycie musimy mu o tym przypomnieć.
in case (aussi: if, provided that)
volume_up
jeżeli {conj.}
If the latter is the case, then the treaty is not an indispensable requirement.
Jeżeli to drugie, to traktat nie jest tutaj warunkiem niezbędnym.
If that is the case, then the situation is the same as it is in Hungary.
Jeżeli tak jest, sytuacja jest taka sama, jak na Węgrzech.
We must be able to respond rapidly if we are to avoid a worst-case scenario.
Musimy umieć reagować szybko, jeżeli mamy uniknąć najgorszego scenariusza.

Synonymes anglais de « in case »

in case

Traductions similaires pour « in case » en polonais

in préposition
in-
Polish
case substantif
to case verbe

Exemples d'usage pour « in case » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Englishto be on the case
Englishto be on the case
Englishit is a case of the biter bit
Englishit is a case of the biter bit
Englishit was a case of the biter bit
Englishit was a case of the biter bit
EnglishHowever, unless I am mistaken, this is not the case in the European Parliament.
Jednakże, o ile się nie mylę, nie jest tak w przypadku Parlamentu Europejskiego.
EnglishIn this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.