Offres de stage dans de nombreux pays

Traduction anglais-roumain de « curb »

 

« curb » - traduction roumaine

Résultats : 1-45 sur 76

curb {substantif}

curb {substantif} (aussi: fender, fret)

curb {substantif}

curb {substantif} (aussi: check, restraint)

curb {substantif} (aussi: kerb)

margine (a trotuarului) {f}

curb {substantif} [Brit.] (aussi: kerb)

bordură (la trotuar) {f}

to curb {verbe}

to curb [curbed|curbed] {v} (aussi: to stem)

a opri (a înfrâna) {v}

The European Parliament must be given the chance to curb this data protection rights fiasco on behalf of the citizens of Europe.

Parlamentului European trebuie să i se acorde dreptul de a opri acest fiasco al drepturilor privind protecţia datelor, în numele cetăţenilor europeni.

to curb [curbed|curbed] {v} (aussi: to reduce, to diminish, to lessen, to temper)

to curb [curbed|curbed] {v} (aussi: to look each other up and down, to survey, to measure up, to measure off)

a înstruna (calul) {v}

to curb [curbed|curbed] {v} (aussi: to infringe, to stifle, to vanquish, to defeat)

to curb [curbed|curbed] {v} (aussi: to placate, to make tractable, to pacify, to calm)

to curb [curbed|curbed] {v} (aussi: to repress)

a comprima (a înăbuși) {v}

curb {adjectif}

curved {adj.}

curb {adj. m.} (aussi: strâmb, bombat)
 

Synonymes

Synonymes anglais de « curb »

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « curb » en roumain

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

I would like to stress that it is impossible to curb rising poverty in a year.

Aş dori să accentuez că este imposibil să punem frâu creşterii sărăciei într-un an.

I welcome this proposal, which aims to curb falsified medical products.

Salut această propunere, care are ca obiectiv combaterea medicamentelor falsificate.

In my opinion, online gambling should be curbed as much as possible.

În opinia mea, jocurile de noroc online trebuie reduse cât mai mult.

Regulation has not, therefore, curbed the success of this industry.

Prin urmare, reglementările nu au afectat succesul acestei industrii.

Will they be ready to curb national interests in favour of the common, European good?

Vor fi acestea pregătite să oprească interesele naționale în favoarea binelui comun, european?

We must strengthen our supervision of imports to curb deforestation once and for all.

Trebuie intensificat controlul importurilor noastre pentru a pune capăt definitiv despăduririi.

Where is the mention of curbing the rise in temperatures by 2015?

Unde este mențiunea de limitare a creșterii temperaturii până în 2015?

The US seems unable to pass legislation to curb its excessive CO2 emissions.

SUA par incapabile să adopte acte legislative care să pună frână emisiilor sale excesive de CO2.

This initiative can curb unemployment and restart our economy.

Această iniţiativă poate reduce şomajul şi poate relansa economia.

Above all, we should ensure that we curb exports of such products to the rest of the world.

Mai presus de toate, ar trebui să ne asigurăm că oprim exportarea acestor produse în restul lumii.

We need a green revolution and we must curb our own excesses.

Avem nevoie de o revoluţie verde şi trebuie să ne frânăm excesele din prezent.

I am fairly sure that this will also curb criminal activity.

Sunt convins că acest lucru va împiedica activitatea infracţională.

If so, how do you then plan to curb them, or what might contribute to curbing them?

Dacă este aşa, cum plănuiţi să le reduceţi, sau ce credeţi că ar putea contribui la reducerea acestora?

This is unacceptable, immoral wastage and must be curbed.

Aceasta este o risipă inacceptabilă, imorală și trebuie oprită.

We must curb industrial, pillaging fishing techniques.

Trebuie să punem capăt tehnicilor de pescuit industrial, care reprezintă un jaf.

Atalanta is a short-term measure to curb piracy.

Atlanta reprezintă o măsură pe termen scurt de reducere a pirateriei.

In order to curb the merciless overfishing, it is important to introduce a control and enforcement scheme.

Pentru a pune capăt acestui pescuit excesiv nemilos, este important să introducem un sistem de control și executare.

It is therefore much more important to curb this deforestation than to take part in such a numbers race.

Prin urmare, este mult mai importantă reducerea acestei defrişări decât să luăm parte la o astfel de cursă a cifrelor.

We needed a measure to curb xenophobia.

Aveam nevoie de o măsură care să combată xenofobia.

Key decisions have to be taken to slash our emissions and curb climate change.

Este nevoie să luăm decizii foarte importante pentru a reduce drastic emisiile şi pentru a combate schimbările climatice.
 

Résultats du forum

« curb » en roumain - résultats forum

 

Suggérez une nouvelle traduction de l'anglais vers le roumain

Avez-vous recherché dans le dictionnaire anglais-roumain sans trouver la traduction que vous souhaitiez? Ou connaissez-vous peut-être des expressions anglaises ou roumaines particulières? Vous pouvez ici ajouter une nouvelle traduction au dictionnaire anglais-roumain.

anglaisanglais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Mots similaires

cupboard · cupful · Cupid · cupidity · cupola · cuprite · cups · cur · curable · curative · curb · curdled · curdling · cure · cure-all · curer · curet · curettage · curette · curettement · Curie