Comment écrire un CV en anglais

Traduction finnois-anglais de « hyvää kiitos »

 

« hyvää kiitos » - traduction anglaise

Résultats : 1-21 sur 32

hyvää kiitos

hyvää kiitos (kuulumisista) [ex.]

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « hyvää kiitos » en anglais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « hyvää kiitos » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Kiitos ja hyvää joulua kaikille!

Thank you, and a happy Christmas to everybody.

Nyt direktiivissä on paljon hyvää, mistä jäsen Rothelle kiitos, mutta puutun sen suurimpaan ongelmaan.

Now there is much that is good about the directive, for which I wish to thank Mrs Rothe, but I shall address its biggest problem.

Kiitos ja hyvää jatkoa.

Thank you and good luck.

Kiitos ja hyvää joulua.

Thank you and happy Christmas.

Kiitos ja hyvää onnea.

Thank you and good luck!

Kiitos ja hyvää onnea.

Thank you and good luck.

Kiitos ja hyvää ruokahalua.

Thank you and .

(ES) Kiitos, hyvä Luca Romagnoli, toivotan kaikkea hyvää tulevaan työhönne.

Thank you, Mr Romagnoli, and I wish you every success in your future work.

Kiitos vielä kerran, arvoisa presidentti. Toivotamme kaikkea hyvää teille ja kansallenne.

Thank you again, Mr President, we wish the best for you and your people.

Kiitos kuuluu etenkin esittelijöille hyvästä työstä ja halusta tehdä kanssamme hyvää yhteistyötä.

Thanks are due not least to the rapporteurs for their good and cooperative approach to our work together.

Suuri kiitos kuitenkin tästä keskustelusta, joka oli myös minulle hyvin mielenkiintoinen. Hyvää jatkoa.

But, in principle, thank you very much for what was, for me, too, a very interesting debate, and all the best.

Kiitos arvoisa puhemies, kiitos esittelijä Marielle De Sarnez, tämä on hyvää työtä, tästä on hyvä mennä eteenpäin.

Thank you, Mr President and Mrs De Sarnez. This is excellent work, and it is well worth going forward from here.

Kiitos, arvoisa puhemies, hyvää iltaa sinne solidaariseen yksinäisyyteen (katalaaniksi).

, Vice-President of the Commission. (ES) Thank you Mr President, and good evening to everyone sharing this solitude.

   Kiitos, komission jäsen, ja hyvää joulua.

   Thank you, Commissioner, and Christmas greetings to you.

Kiitos teille, Ruth Hieronymi, ja hyvää jatkoa.

Thank you, Mrs Hieronymi, and all the best.

Kiitos teille kaikille. Jatkakaa hyvää työtä!

Thank you all, and keep up the good work!

Sydämellinen kiitos, ja toivotan hänelle kaikkea hyvää.

Many thanks and I wish her all the best.

Kiitos jälleen kerran, ja kaikkea hyvää!

Thank you again and all the best!

Kiitos ja hyvää joulua kaikille!

Thank you, and a happy Christmas to everybody.

Nyt direktiivissä on paljon hyvää, mistä jäsen Rothelle kiitos, mutta puutun sen suurimpaan ongelmaan.

Now there is much that is good about the directive, for which I wish to thank Mrs Rothe, but I shall address its biggest problem.
 

Suggérez une nouvelle traduction du finnois vers l'anglais

Vous avez cherché dans le dictionnaire finnois-anglais une traduction qui se trouve être manquante ? Ou vous avez appris un expression idiomatique ou régionale qui manque au dictionnaire finnois-anglais ? Alors n'hésitez pas à ajouter ce mot ou cette locution !

finnoisfinnois

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : turha, mukautua, mukautua, suomuinen, varausmaksu

Mots similaires