Traduction néerlandais-anglais de « winnen »

NL winnen traduction anglaise

NL winnen
volume_up
[won|gewonnen] {verbe}

winnen (aussi: behalen, verdienen, overwinnen)
Hij wil dat ze winnen, en het is absoluut duidelijk dat ze ook zullen gaan winnen.
He is willing them to win and it is absolutely clear that they are going to do so.
Zoals wij hebben gedaan om de slag te winnen, gaan wij door om de oorlog te winnen.
In the same way as we worked in order to win the battle, we shall continue to work in order to win the war.
Dat is een belangrijke voorwaarde voor de politiek om vertrouwen te winnen.
This is crucial if the policy in question is to win people's confidence.
winnen (aussi: behalen, verdienen)
De nieuwe Commissie moet dit vertrouwen winnen.
Dit is de manier om aan geloofwaardigheid te winnen en het vertrouwen van de Europese burgers terug te krijgen.
This is how you earn the credibility and regain the trust of European citizens.
De Europese Centrale Bank is de nieuwste Europese instelling en moet het vertrouwen zien te winnen van de burgers in de Europese Unie.
The European Central Bank is the newest of the European institutions and has to earn the confidence of the citizens of the European Union.
winnen (aussi: behalen, verkrijgen, aankomen, verdienen)
Onder deze omstandigheden kan de Unie het vertrouwen van de burgers niet winnen.
Under these conditions, the Union will not gain the confidence of the citizens.
Deze plannen dienen alleen om tijd te winnen en alles in de doofpot te stoppen.
They are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.
Bovendien heeft de Europese Unie veel te winnen bij deze onderhandelingen.
Secondly, the European Union has a great deal to gain from these negotiations.
winnen (aussi: rooien, opgraven, uitgraven, delven)
winnen (aussi: rooien, uithollen, opgraven, uitgraven)
winnen (aussi: rooien, graven, spitten, opgraven)

Exemples d'usage pour « winnen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchOnder deze omstandigheden kan de Unie het vertrouwen van de burgers niet winnen.
Under these conditions, the Union will not gain the confidence of the citizens.
DutchHij wil dat ze winnen, en het is absoluut duidelijk dat ze ook zullen gaan winnen.
He is willing them to win and it is absolutely clear that they are going to do so.
DutchHoe kunnen we er zeker van zijn dat u niet gewoon wat tijd aan het winnen bent?
How can we be assured that you are not just kicking the ball into touch here?
DutchPrima, geen enkel bezwaar, maar wanneer zullen wij de strijd tegen de mist winnen?
That is all well and good, very good, but when will we manage to beat the fog?
DutchDeze plannen dienen alleen om tijd te winnen en alles in de doofpot te stoppen.
They are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.
DutchEn dan trek je de conclusie dat de kans op het winnen van de loterij 100 procent is.
And then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.
DutchHet is echter ook belangrijk dat we de consument voor deze handel weten te winnen.
It is also important, however, that we win consumers over for this kind of commerce.
DutchMensen die ideeën kunnen verspreiden, ongeacht wat dat voor ideeën zijn, winnen.
That people who can spread ideas, regardless of what those ideas are, win.
DutchOm tijd te winnen, heeft de Commissie al informele discussies in gang gezet.
In order to save time the Commission has already entered into informal discussions.
DutchEr valt niets te winnen bij het supranationaal maken van het energiebeleid.
There is nothing to be gained from making policy on energy at supranational level.
DutchIk denk dat de reden waarom dit zo goed werkt, is omdat alle betrokkenen winnen.
I think the reason this works so well is because everybody involved wins.
DutchHet moet toch zeker lukken om het vertrouwen van de consument terug te winnen.
It is quite simply vital that we succeed in restoring consumer confidence.
DutchBovendien heeft de Europese Unie veel te winnen bij deze onderhandelingen.
Secondly, the European Union has a great deal to gain from these negotiations.
DutchDe echte doelstelling 1-gebieden zullen bij de hervorming integendeel winnen.
On the contrary, genuine Objective 1 regions will be the beneficiaries of this reform.
DutchOndanks onze eigen sceptische houding en alle obstakels zullen wij winnen.
He said that despite their shared scepticism and all the obstacles, they would win.
DutchDe EU heeft de procedure bij de WTO afgebroken omdat ze bang was dat ze zou winnen.
The EU has suspended the WTO proceedings because it was afraid of winning.
DutchWe trainen beestmensen die geen ademgas nodig hebben... om voor ons dat goud te winnen.
We train man-animals who don't need breath gas...... to mine the gold for us.
DutchHet enige dat telde voor die mensen was het winnen van het gevecht met de zee.
All that mattered to those people was to win the battle against the sea.
DutchMaar daarvoor moeten we wel eerst het vertrouwen van de consument winnen.
However, to achieve all of that we have to build confidence in our consumers.
DutchVoorzitter, ik zal het vanavond zeer kort houden om zo wat tijd te winnen.
   – Mr President, to try and save time, I shall be very quick this evening.