Comment écrire une lettre en anglais

Traduction néerlandais-anglais de « winnen »

 

« winnen » - traduction anglaise

Résultats : 1-32 sur 1144

winnen {verbe}

winnen [won|gewonnen] {v} (aussi: behalen, overwinnen, verdienen)

Hij wil dat ze winnen, en het is absoluut duidelijk dat ze ook zullen gaan winnen.

He is willing them to win and it is absolutely clear that they are going to do so.

Het is echter ook belangrijk dat we de consument voor deze handel weten te winnen.

It is also important, however, that we win consumers over for this kind of commerce.

Ondanks onze eigen sceptische houding en alle obstakels zullen wij winnen.

He said that despite their shared scepticism and all the obstacles, they would win.

Mensen die ideeën kunnen verspreiden, ongeacht wat dat voor ideeën zijn, winnen.

That people who can spread ideas, regardless of what those ideas are, win.

Dat is een belangrijke voorwaarde voor de politiek om vertrouwen te winnen.

This is crucial if the policy in question is to win people's confidence.

winnen [won|gewonnen] {v} (aussi: behalen, verkrijgen, zwaarder worden, aankomen)

Onder deze omstandigheden kan de Unie het vertrouwen van de burgers niet winnen.

Under these conditions, the Union will not gain the confidence of the citizens.

Deze plannen dienen alleen om tijd te winnen en alles in de doofpot te stoppen.

They are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.

Bovendien heeft de Europese Unie veel te winnen bij deze onderhandelingen.

Secondly, the European Union has a great deal to gain from these negotiations.

Bedrijven en vakbonden hebben daarom niets te winnen bij een opt-out.

This is why companies and trade unions do not stand to gain anything from an opt-out.

Het mag dan pijnlijk zijn voor sommigen, maar op de lange termijn zal de EU erbij winnen.

It may be painful for some, but the EU will gain in the longer term.

winnen [won|gewonnen] {v} (aussi: behalen, verdienen)

Dit is de manier om aan geloofwaardigheid te winnen en het vertrouwen van de Europese burgers terug te krijgen.

This is how you earn the credibility and regain the trust of European citizens.

De nieuwe Commissie moet dit vertrouwen winnen.

I expect the new Commission to earn this confidence.

De Europese Centrale Bank is de nieuwste Europese instelling en moet het vertrouwen zien te winnen van de burgers in de Europese Unie.

The European Central Bank is the newest of the European institutions and has to earn the confidence of the citizens of the European Union.

Ik blijf mijn twijfels houden of het wetenschappelijk advies gedegen genoeg is om het vertrouwen te winnen van de door deze maatregelen getroffen vissers.

I remain unconvinced that scientific advice is sound enough to earn the confidence of the fishermen affected by these measures.

In gebieden met lagekwaliteitstabak zullen wij moeten proberen alternatieven te vinden zodat boeren die in die gebieden wonen ook uit andere producten dan tabak een inkomen kunnen winnen.

In areas with low-quality tobacco we will have to try to find alternatives so that the farmers living in these areas can also earn their income from products other than tobacco.

winnen [won|gewonnen] {v} (aussi: rooien, uitgraven, opduikelen, delven)

winnen [won|gewonnen] {v} (aussi: rooien, uitgraven, opduikelen, delven)

winnen [won|gewonnen] {v} (aussi: rooien, uitgraven, opduikelen, delven)

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « winnen » en anglais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « winnen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Onder deze omstandigheden kan de Unie het vertrouwen van de burgers niet winnen.

Under these conditions, the Union will not gain the confidence of the citizens.

Uw handelsbelangen hebben gewonnen van het dierenwelzijn van mevrouw Bjerregaard.

Your commercial interests have won the day over Mrs Bjerregaard's animal welfare.

Het systeem heeft er ook toe bijgedragen dat hoeveelheid het wint van kwaliteit!

It has also contributed towards promoting quantity to the detriment of quality.

Prima, geen enkel bezwaar, maar wanneer zullen wij de strijd tegen de mist winnen?

That is all well and good, very good, but when will we manage to beat the fog?

Dus de stille revolutie, mijnheer Van Velzen, wint nogal aan politieke kracht.

So the quiet revolution, Mr Van Velzen, is taking on quite a political momentum.

Hoe kunnen we er zeker van zijn dat u niet gewoon wat tijd aan het winnen bent?

How can we be assured that you are not just kicking the ball into touch here?

Het verplichte kosmopolitisme wint het dus van de vrijheid van meningsuiting.

Freedom of expression is giving way to the principle of compulsory cosmopolitanism.

Om tijd te winnen, heeft de Commissie al informele discussies in gang gezet.

In order to save time the Commission has already entered into informal discussions.

Het is echter ook belangrijk dat we de consument voor deze handel weten te winnen.

It is also important, however, that we win consumers over for this kind of commerce.

En dan trek je de conclusie dat de kans op het winnen van de loterij 100 procent is.

And then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.

Noch de City of London, noch een andere financieel centrum in Europa heeft gewonnen.

Neither the City of London nor any other financial centre in Europe has won.

Indien dit Parlement zijn vertrouwen uitspreekt in uw Commissie, hebt u gewonnen.

If this Parliament voices its confidence in your Commission, then you will have won.

Er valt niets te winnen bij het supranationaal maken van het energiebeleid.

There is nothing to be gained from making policy on energy at supranational level.

De melkveehouders hebben gewonnen, de traditionele stierenmesters hebben verloren.

The mother-cow breeders have won, the traditional bull-fatteners have lost.

Het Europees Parlement heeft de jongste maanden heel wat aan betekenis gewonnen.

The European Parliament has clearly gained in stature over the past months.

Uit deze cijfers blijkt dat het conflict militair door niemand gewonnen kan worden.

These figures show that neither side can achieve a military victory in this conflict.

Ondanks onze eigen sceptische houding en alle obstakels zullen wij winnen.

He said that despite their shared scepticism and all the obstacles, they would win.

De echte doelstelling 1-gebieden zullen bij de hervorming integendeel winnen.

On the contrary, genuine Objective 1 regions will be the beneficiaries of this reform.

We winnen allemaal als er goede muziek wordt gespeeld. in plaats van verschrikkelijke.

We'll all be better off if good music is played rather than terrible music.

Mensen die ideeën kunnen verspreiden, ongeacht wat dat voor ideeën zijn, winnen.

That people who can spread ideas, regardless of what those ideas are, win.
 

Suggérez une nouvelle traduction en néerlandais

Vous pouvez ajouter votre propre traduction dans le dictionnaire en utilisant les champs ci-dessous pour l'anglais et le néerlandais. Vous pouvez aussi ajouter les informations correspondantes comme le langage, la région, la grammaire et le domaine.

néerlandaisnéerlandais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Mots similaires