Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Traduction polonais-anglais de « grać na »

 

« grać na » - traduction anglaise

Résultats : 1-22 sur 114

grać na {verbe}

grać na {v} (aussi: bawić się, pobawić się, odtworzyć, grać w)

grać na instrumencie muzycznym

to play a musical instrument

Jest tym, co pozwala dziecku grać na skrzypcach w domu, podczas gdy ojciec pracuje w stolarni.

It's what makes a child play a violin at home, while his father works in his carpentry.

grać na gitarze elektrycznej

to play the electric guitar

Clarence: wolałbym znowu móc grać na instrumencie niż chodzić.

Clarence: I would rather be able to play an instrument again than walk.

grać na uczuciach kogoś

to play upon sb’s heartstrings

grać na (czymś) {v}

to play on (feelings) {v}

grać na uczuciach kogoś

to play on sb’s heartstrings

Nie, to jest jedynie gra na ludzkich uprzedzeniach, która nie ma nic wspólnego z ochroną.

No, this is merely playing on people's prejudices, not protecting people.

Osoby je wypowiadające grają na strachu i braku wiedzy naszych obywateli.

They are playing on the fear and ignorance of our citizens.

Chcę was przekonać, że istnieje ścieżka dźwiękowa wszechświata, i to grana na przestrzeni kosmicznej. ~~~ Bo przestrzeń może drgać jak bęben.

I'd like to convince you that the universe has a soundtrack and that soundtrack is played on space itself, because space can wobble like a drum.

Tymczasem gra na zasadzie "albo wszystko, albo nic” jest nie tylko niemerytoryczna i niezgodna z duchem Unii Europejskiej, ale jest też uliczką donikąd, ślepym zaułkiem.

However, playing on the basis of 'all or nothing' is not only irrelevant and not in accord with the spirit of the European Union, but it is also a road to nowhere, a blind alley.
 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « grać na » en anglais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « grać na » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Gra ECONOMIA przedstawia w uproszczeniu, na czym polega polityka pieniężna.

ECONOMIA is a game that explains, in a simplified way, how monetary policy works.

Tłuszcz ma dziewięć kalorii na gram, gdy białka i węglowodany tylko cztery.

And fat has nine calories per gram, whereas protein and carbs only have four.

Panbanisha z przyjemnością gra na organkach, aż nagle porywa je jednoroczny Nyota.

Panbanisha is enjoying playing her harmonica, until Nyota, now one year old, steals it.

Gram na okręgu ziemi jego, a rozkoszy moje, mieszkać z synami ludzkimi.

Rejoicing in his habitable earth; And my delight was with the sons of men.

Nie, to jest jedynie gra na ludzkich uprzedzeniach, która nie ma nic wspólnego z ochroną.

No, this is merely playing on people's prejudices, not protecting people.

Jest tyle radości i rzeczy, które mógłbym czerpać z grania na instrumencie i występowania.

There's so much joy and things I could get from playing an instrument and performing.

Wiemy, że możliwość wejścia na scenę i grania, jest błogosławieństwem.

And I know that I speak for all of us when I tell you that we don't take it for granted.

Ulice także miasta pełne będą chłopiąt i dziewcząt grających na ulicach jego.

And the streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets thereof.

Zawsze jej mówię, że spędzam dużo czasu, grając w brydża na komputerze.

And I always tell her that I find myself with a lot of time on the computer bridge program.

Jest tym, dzięki czemu mała dziewczynka gra na klarnecie, gdy jej matka zajmuje się domem.

It's what makes a little girl play the clarinet at home, while her mother does the housework.

Dawka preparatu INVANZ to 1 gram (g) podawany raz na dobę, dożylnie (patrz punkt 6. 6).

The dose of INVANZ is 1 gram (g) given once a day by the intravenous route (see section 6.6).

Czas, by Komisja i państwa członkowskie przestały grać na zwłokę”.

It is time for the Commission and Member States to stop stalling'.

Powinieneś grać na jednym." I przesunąłem go tak w trakcie jego gry.

You should be a one-buttock player." ~~~ And I moved his body like that, while he was playing.

Jest tym, co pozwala dziecku grać na skrzypcach w domu, podczas gdy ojciec pracuje w stolarni.

It's what makes a child play a violin at home, while his father works in his carpentry.

Oczywiście zdają sobie państwo sprawę, że może to być tylko gra na zwłokę.

There is, you see, a clear risk that this is just procrastination.

W przypadku osób dorosłych i młodzieży, dawka preparatu INVANZ to 1 gram podawany raz na dobę.

When given to adults and adolescents, INVANZ is given as 1 gram once a day.

A przecież stawki, o jakie będzie się toczyć gra na konferencji w Kopenhadze, są o wiele wyższe.

And yet the stakes we are playing for in Copenhagen are a lot higher than that.

Można było na nim grać w gry, można było programować w BASIC-u.

You could play games with it. ~~~ You could program it in BASIC.

Nie potrzeba żadnych muzyków grających na żywo. ~~~ Nagłośnienie jest dobre.

There doesn't need to be any live performing musicians whatsoever, and the sound systems are good.

Przez 22 dni grał w różnych miejscach na zgliszczach Sarajewa.

For 22 days, he played in various locations in the ruins of Sarajevo.
 

Suggérez une nouvelle traduction du polonais à l'anglais

Vous ne trouvez pas un mot dans le dictionnaire polonais-anglais? Vous connaissez peut-être une autre expression familière? Vous pouvez maintenant ajouter vos propres traductions au dictionnaire.

polonaispolonais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : pruderyjność, szczodry, obfity, uwolnić, przerobić

Mots similaires

grabarnia · grabarz · grabiarka · grabić · grabie · grabieć · grabież · grabieżca · grabołusk · grać · grać-na · graca · Graceland · graciarnia · gracja · gracka · gracować · gracz · gracz-amator · gracze · graczka