Traduction polonais-anglais de « nowatorski »

PL nowatorski traduction anglaise

nowatorski {adj. m.}

PL nowatorski
volume_up
{adjectif masculin}

nowatorski (aussi: innowacyjny)
Ale problemem jest, że nie patrzymy na to w nowatorski sposób.
Now the problem is that we're not thinking about it in very innovative ways.
Doceniam także nowatorski sposób, w jaki inicjatywą tą zajął się Parlament Europejski.
I appreciate also the innovative way in which the European Parliament dealt with this initiative.
Uważam, że Europejski Fundusz Społeczny można wykorzystać w sposób nowatorski, jest na to wiele bardzo dobrych przykładów.
I think that the European Social Fund can be used in an innovative way; there are many very good examples.
nowatorski (aussi: osobliwy, nowy, tasiemcowy)
volume_up
novel {adj.}
Nowe akty prawne nie są już wdrażane, ale raczej interpretowane w nowatorski sposób.
We are no longer dealing with a situation where a law is being implemented, but rather it is being interpreted in a novel way.
Wypracowali nowatorskie rozwiązanie problemu.
Rozwinęliśmy te nowatorskie przetworniki do stawów.
nowatorski (aussi: innowacyjny, najnowocześniejszy, odkrywczy)
volume_up
cutting-edge {adj.} [fig.]
Nowatorskie technologie są niezbędne dla rozwoju przedsiębiorstw i przemysłu.
Cutting-edge technology is vital to business and industry.
Chciałbym także, żeby w umowie ujęto inne nowatorskie dziedziny, jak badania nad komórkami macierzystymi.
I would like to see included also other cutting edge fields, such as stem-cell research.
Uważamy jednak, że nowatorska agenda cyfrowa nie może dopuszczać do jakiejkolwiek komercjalizacji wiedzy, edukacji i badań naukowych.
Nonetheless, we believe that a cutting-edge digital agenda rejects any commercialisation of knowledge, education and research.
nowatorski (aussi: przełomowy, postępowy, prekursorski)
Wszystkie państwa członkowskie UE podpisały nowatorską Konwencję ONZ o prawach dziecka, ale w wielu aspektach praw dziecka my w Europie jedynie dotknęliśmy powierzchni.
All Member States of the EU signed the ground-breaking UN Convention on the Rights of the Child, but in many aspects of children's rights we in Europe have barely scratched the surface.
nowatorski (aussi: doniosły)
volume_up
seminal {adj. m.}
nowatorski (aussi: odkrywczy, wiele wnoszący)

Exemples d'usage pour « nowatorski » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishKino duńskie rozsławił przede wszystkim nowatorski reżyser Lars von Trier.
Danish cinema has gained international recognition thanks largely to the experimental film director Lars von Trier.
PolishBudujemy alternatywny, pod wieloma względami nowatorski system oparty o prawnie wiążącą kartę praw.
We are creating an alternative system based on a legally binding charter of rights. In many respects this is a first.