Retrouvez Joppe, la mascotte de bab.la, sur Facebook

Traduction polonais-anglais de « trzęsienie »

 

« trzęsienie » - traduction anglaise

Résultats : 1-27 sur 91

trzęsienie {substantif}

trzęsienie {n} (aussi: potrząśnięcie)

shake {substantif}

trzęsienie {n} (aussi: drżenie)

quake {substantif}

To siejące spustoszenie trzęsienie pochłonęło znaczną ilość ofiar i stworzyło niezwykle trudną sytuację dla osób nim dotkniętych, szczególnie w prowincji Syczuan.

This devastating quake has claimed a large number of victims and has created extremely difficult conditions for those who have been affected by it, especially in Sichuan Province.
shaking {substantif}

trząść {verbe}

trząść {v} (aussi: chwiać się, potrząść, chybotać się, chwiać)

Jest też różowy potworek, który kwiczy i ciągle się trzęsie.

And there's this little pig monster that squeals and shakes all the time.

(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Przerażające trzęsienie ziemi na Haiti wstrząsnęło nie tylko ziemią tego nieszczęśliwego kraju, ale także naszymi sumieniami.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the dramatic earthquake in Haiti has violently shaken not only the ground of this unfortunate country but also all of our consciences.

I powstało z prędka wielkie trzęsienie ziemi, że się poruszyły grunty więzienia, i zarazem się otworzyły wszystkie drzwi, i wszystkich się związki rozwiązały.

and suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison-house were shaken: and immediately all the doors were opened, and every one's bands were loosed.

trząść {v} (aussi: trząść się, drżeć)

Nasi wrogowie powinni trząść się ze strachu, bowiem zaraz staną przeciwko naszemu Wielkiemu Generałowi.

Our enemies are the ones to quake in terror as they are about to face our Great General

trząść {v} (aussi: podrzucać, podskakiwać)

trząść {v} (aussi: zatrząść)

to wobble [wobbled|wobbled] (table) {v.t.}
 

Synonymes

Synonymes polonais de « trząść »

 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « trzęsienie » en anglais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « trzęsienie » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Żona wysłała mi wiadomość, "Ła, trzęsienie ziemii" i zniknęła na 25 minut.

My wife sent me a message, "Whoa, earthquake," and then disappeared for 25 minutes.

Niedawne trzęsienie ziemi na Haiti (złożone projekty rezolucji): patrz protokół

Recent earthquake in Haiti (motions for resolutions tabled): see Minutes

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: Włochy, trzęsienie ziemi w Abruzji (

Mobilisation of the EU Solidarity Fund: Italy, the Abruzzo earthquake (

Inny problem jest związany z faktem, że trzęsienie uszkodziło niektóre zapory.

An additional difficulty is the damage that the earthquake has caused to a number of dams.

Czasem emocjonalnie reaguję na wiadomości, jakie jak trzęsienie ziemi na Haiti w 2010 roku.

And sometimes I have an emotional response to news, such as the 2010 Haitian earthquake.

Trzęsienie ziemi na Haiti obnażyło niemalże całkowitą niewydolność władz lokalnych.

The earthquake in Haiti demonstrated the almost total incompetence of the local authorities.

Trzęsienie ziemi w Chinach, które miało siłę 7,8 stopnia, było szokiem dla całego świata.

The Chinese earthquake, which had a magnitude of 7.8, has shocked people all over the world.

Trzęsienie ziemi i tsunami spowodowały niewyobrażalne zniszczenia.

The earthquake and the tsunami have caused unimaginable destruction.

Według szacunków trzęsienie ziemi dotknęło około 10 milionów osób.

There are estimates that the earthquake affected around 10 million people.

To jak śmierć kogoś bliskiego, cyklon, huragan, trzęsienie ziemi.

It's like a death of a relative, or a cyclone, or a hurricane, or an earthquake.

Trzęsienie ziemi nie może być pretekstem do łamania praw człowieka.

The earthquake cannot become a pretext for human rights abuses.

Czy zająć się codziennymi sprawami, pozwalając, by trzęsienie ziemi powtarzało się co osiem dni?

Or do you focus on your everyday life and let the earthquake every eight days continue to happen?

Trzęsienie ziemi bez wątpienia jest niszczycielskim fenomenem.

There is no doubt that an earthquake is a destructive phenomenon.

Koral rósł sobie szczęśliwe w tych płytkich wodach aż do 1954, kiedy zdarzyło się trzęsienie ziemi.

And that coral was growing happily in those shallow waters, until 1954, when the earthquake happened.

Katalizatorem było potężne trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło Haiti 12 stycznia 2010.

The catalyst for this change was the major earthquake that struck Haiti on the 12th of January in 2010.

To jest styczeń: ludzie edytują, mamy trzęsienie ziemi.

This is January, in time lapse, of people editing ... that's the earthquake.

Bez wątpienia trzęsienie ziemi doprowadziło na Haiti do katastrofy.

Obviously, an earthquake caused the disaster in Haiti.

I wtedy, 26 grudnia zeszłego roku, zaledwie dwa miesiące temu, podwodne trzęsienie ziemi wywołało tsunami.

Then, on December 26th last year, just two months ago, that underwater earthquake triggered the tsunami.

Trzęsienie ziemi i epidemia cholery, jaka po nim nastąpiła, były prawdziwą tragedią dla ludności Haiti.

The earthquake and the cholera epidemic that followed it were an outright disaster for the people of Haiti.

Trzęsienie uszkodziło również 391 sztucznych zbiorników wodnych.

The earthquake also caused damage to 391 reservoirs.
 

Suggérez une nouvelle traduction du polonais à l'anglais

Vous ne trouvez pas un mot dans le dictionnaire polonais-anglais? Vous connaissez peut-être une autre expression familière? Vous pouvez maintenant ajouter vos propres traductions au dictionnaire.

polonaispolonais

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Mots similaires