Offres de stage à l'étranger pour locuteurs natifs français

Traduction suédois-anglais de « vara igång »

 

« vara igång » - traduction anglaise

Résultats : 1-24 sur 71

vara igång {verbe}

vara igång {v} (aussi: verka, fungera, sköta, leda)

vara igång {v} (aussi: lyda, sköta, låta, gälla)

vara igång {v} (aussi: börja, fortsätta, fullfölja, gripa sig an)

vara igång {v} (aussi: vara uppe)

På webbplatsen kommer det även att finns en direkt länk till webbplatsen för möjligheter till lärande som kommer att vara igång 2003.

It will also provide a direct link to the learning opportunities website which will be up and running in 2003.

De åtgärder som måste vidtas som en del av den marina strategin kommer att vara igång från och med 2018 enligt den föreslagna tidsplanen.

The measures that must be taken as part of the Marine Strategy will be up and running by 2018 according to the proposed timetable.
 

Traductions similaires

Traductions similaires pour « vara igång » en anglais

 

Exemples d'usage

Exemples d'usage pour « vara igång » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Tack vare detta avtal i första behandlingen kommer fonden att vara igång från den 1 januari.

Thanks to this agreement at first reading, this Fund will be operational as from 1 January.

Det bör därför vara möjligt att sätta igång en samarbetsprocess för att skapa fred och stabilitet.

It should be possible, therefore, to launch a process of cooperation to ensure peace and stability.

Det är ett självklart sätt att organisera det hela och vi hoppas att det snart skall vara igång igen.

It is an obvious way to organise it and we hope to see it up and running again soon.

Det är bara i Saarland som programmet redan ska vara igång.

the programme is running properly only in the Saarland.

Utmaningen måste vara att sätta igång projekten så snart som möjligt, och inte att minska antalet projekt.

Nonetheless, I cannot accept the restrictive interpretation of the so-called Quick Start List.

Åtminstone två faktorer verkar vara igång.

At least two factors seem to be at work.

Utmaningen måste vara att sätta igång projekten så snart som möjligt, och inte att minska antalet projekt.

The challenge ought to be getting the projects under way at the earliest opportunity, not cutting the number of projects.

På webbplatsen kommer det även att finns en direkt länk till webbplatsen för möjligheter till lärande som kommer att vara igång 2003.

It will also provide a direct link to the learning opportunities website which will be up and running in 2003.

De åtgärder som måste vidtas som en del av den marina strategin kommer att vara igång från och med 2018 enligt den föreslagna tidsplanen.

The measures that must be taken as part of the Marine Strategy will be up and running by 2018 according to the proposed timetable.

För det första måste vår centrala prioritering vara att åter få igång den ekonomiska tillväxten och att skapa långsiktig konkurrenskraft.

First, our central priority must be restarting economic growth and building long-term competitiveness.

Det första målet för EU-delegationen till Pyongyang måste därför vara att få igång samtalen med FN och inte i första hand med Förenta staterna.

The first objective of the EU delegation to Pyongyang must therefore be to bring about discussions with the UN rather than the US.

Detta globala program kan vara igång i slutet av nästa år, när Kalejdoskop- och Ariane-programmen avslutas.

This framework-programme will be able to be operational at the end of next year, which is when the Kaleidoscope and Ariane programmes come to an end.

Ja, det är upp till våra experter att sätta igång denna revolution, men EU - och jag ska alldeles strax sluta - måste gå i bräschen och erövra detta område för det oändligt lilla.

Yes, it is up to our experts to start this revolution, but the European Union - I am about to finish - must take the lead and conquer this territory of the infinitely small.

Om saker och ting verkligen har kommit igång nu, låt då våra ord övergå i handling.

If matters are now really getting under way, let us translate our words into deeds.

Det bör därför vara möjligt att sätta igång en samarbetsprocess för att skapa fred och stabilitet.

It should be possible, therefore, to launch a process of cooperation to ensure peace and stability.

Fredsprocessen behövs där och den bör sättas igång tillsammans med våra amerikanska vänner.

The peace process is needed there and it should be set in motion together with our American friends.

Vi måste förbättra våra befintliga järnvägar innan vi sätter igång enstaka projekt i sådan enorm skala.

We need to improve our existing railways before embarking on isolated projects on such a huge scale.

Projektet kommer inte att vara fullt funktionsdugligt innan programförvaltningsenheten har kommit igång.

The project will not be fully operational before the programme management unit is up and running.

Kommissionen måste vara en samtalspartner i nivå med det arbete som dessa organisationer har satt igång.

The Commission must be a capable participant in the work undertaken by these associations.

Det är på tiden att vi sätter igång och ser till att de leksaker som våra barn använder är säkra för dem.

(GA) It is time for us to do it and to ensure that the toys used by our children are safe for them.
 

Résultats du forum

« vara igång » en anglais - résultats forum

 

Suggérez une nouvelle traduction du suédois à l'anglais

Il manque une traduction dans le dictionnaire anglais-suédois? Vous connaissez certainement d’autres traductions locales en anglais ou suédois? Ajoutez maintenant votre nouvelle suggestion.

suédoissuédois

Derniers mots suggérés par les utilisateurs : välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Mots similaires

våpig · vapiti · vapling · väpna · väpnad · väpnare · vaporisera · väppling · var · vara · vara-igång · varade · varaktig · varaktighet · varaktigt · varan · varande · varandra · varann · varannan · våras