« aber A (ist) überhaupt nicht B (danshi...bingbu...) » traduction en chinois

DE

« aber A (ist) überhaupt nicht B (danshi...bingbu...) » en chinois

DE aber A (ist) überhaupt nicht B (danshi...bingbu...)
volume_up

aber A (ist) überhaupt nicht B (danshi...bingbu...)
volume_up
而A则不B [ér A zébù B]

Traductions similaires pour « aber A (ist) überhaupt nicht B (danshi...bingbu...) » en chinois

aber
A
Chinese
sein
Chinese
überhaupt
nicht
B substantif
Chinese