« durch Strenge Liebe zeigen » traduction en chinois

DE

« durch Strenge Liebe zeigen » en chinois

DE durch Strenge Liebe zeigen
volume_up
[proverbe]

durch Strenge Liebe zeigen
volume_up
打是亲,骂是爱。 [dǎ shì qīn ,mà shì ài 。] [prov.]

Traductions similaires pour « durch Strenge Liebe zeigen » en chinois

durch
Strenge substantif
Strenge
Chinese
streng adjectif
Chinese
streng
Liebe substantif
Chinese
Liebe
lieben
zeigen