« 189 » traduction en polonais

DE

« 189 » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « 189 » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « 189 » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanNicobrand Limited 189 Castleroe Road, Coleraine BT51 3RP Nordirland
Nicobrand Limited 189 Castleroe Road, Coleraine BT51 3RP Irlandia Północna
GermanNicobrand Limited 189 Castleroe Road Coleraine Nordirland BT51 3RP
Nicobrand Limited 189 Castleroe Road Coleraine Irlandia Północna BT51 3RP
GermanKleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671 Griechenland
Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671 Grecja
GermanGrunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polen. >
GermanDie Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 18,9 Mrd EUR auf 670 Mrd EUR.
2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 18,9 mld EUR do poziomu 670 mld EUR.
GermanDagegen traten in der Placebogruppe insgesamt 189 Fälle externer Genitalläsionen unter fast 8 000 Frauen auf.
Natomiast w grupie ponad 8 000 kobiet, które otrzymały szczepionkę placebo, wystąpiło łącznie 189 przypadków zmian w obrębie zewnętrznych narządów płciowych.
GermanLactose Dieses Arzneimittel enthält 135 mg Lactose-Monohydrat pro 100 mg-Tagesdosis und 189 mg Lactose- Monohydrat pro 140 mg-Tagesdosis.
Laktoza Ten produkt leczniczy zawiera 135 mg jednowodnej laktozy w 100 mg dawce dobowej i 189 mg laktozy jednowodnej w 140 mg dawce dobowej.
GermanBei einem Vergleich mit Dolasetron lagen diese Werte bei 63 % für Aloxi (119 von 189 Patienten) und 53 % für Dolasetron (101 von 191 Patienten).
W porównaniu z dolasetronem, wartości te wyniosły 63 % dla preparatu Aloxi (119 ze 189) i 53 % dla dolasetronu (101 z 191 pacjentów).
German189 vom 6.7.1999,
GermanIn den ersten drei Studien wurde untersucht, ob der Tumor nach bis zu drei Behandlungen mit Foscan bei insgesamt 189 Patienten vollständig zerstört wurde.
W pierwszych trzech badaniach oceniano usunięcie guza w maksymalnie trzech cyklach leczenia z użyciem preparatu Foscan łącznie u 189 pacjentów.
GermanDie Ergebnisse zeigten im Mittel einen 1,89fachen [ 1,32; 2,70 ] Anstieg der AUC und einen 1,58fachen [ 1,22; 2,04 ] Anstieg der Eliminationshalbwertszeit von Abacavir.
Wyniki pokazały, że następował średni wzrost AUC abakawiru 1, 89- krotny [ 1, 32; 2, 70 ] i wzrost 1, 58- krotny [ 1, 22; 2, 04 ] okresu półtrwania w fazie wydalania.
GermanDie Ergebnisse zeigten im Mittel einen 1,89fachen [ 1,32; 2,70 ] Anstieg der AUC und einen 1,58fachen [ 1,22; 2,04 ] Anstieg der Eliminationshalbwertszeit von Abacavir.
Analiza wyników pokazała, że średnie zwiększenie AUC abakawiru było 1, 89- krotne [ 1, 32; 2, 70 ], a okresu półtrwania w fazie eliminacji - 1, 58- krotne [ 1, 22; 2, 04 ].
Autres mots
German
  • 189