« an » traduction en polonais

DE

« an » en polonais

volume_up
an {prép.}
DE

an {préposition}

volume_up
1. général
an (aussi: nach, in, ins, zur)
Sehen Sie sich die Felder "An:" bzw. "Cc" der verzögerten Nachricht genau an.
Przyjrzyj się uważnie wartościom w polach „Do:” i „DW:” w opóźnionej wiadomości.
Schmerzen an der Injektionsstelle Nekrose an der Injektionsstelle, Gesichtsödem
Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6. 6.
Schmerzen an der Injektionsstelle Nekrose an der Injektionsstelle, Gesichtsödem
Martwica w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk twarzy Bardzo rzadko: lec
Die Fläche unter der Kurve stieg etwa proportional zur Erhöhung der Dosis an.
Pole pod krzywą zwiększało się proporcjonalnie do zwiększania się dawki.
Fordern Sie eine Überprüfung Ihrer Website auf Malware an.
Zgłoś prośbę o sprawdzenie pod kątem obecności złośliwego oprogramowania.
Die neue Kommission unter Kommissionspräsident Jean Rey tritt ihr Amt an.
Rozpoczęcie urzędowania nowej Komisji pod przewodnictwem Jeana Reya.
an (aussi: über, am)
Wir arbeiten an der Verbesserung unserer Standorterkennungstechnologie.
Stale pracujemy nad udoskonaleniem naszej technologii wykrywania lokalizacji.
Momentan arbeite ich zusammen mit der Weltbank an einer Initiative zur Vermögensrückerstattung.
Obecnie pracuję nad inicjatywą, wraz z Bankiem Światowym, nad odzyskaniem majątku.
Arbeiten Sie mit mehreren Personen gleichzeitig an einer Excel-Tabelle.
Nad arkuszami kalkulacyjnymi programu Excel może pracować cały zespół równocześnie.
an (aussi: über)
Verteilung Über 98 % von Meloxicam werden an Plasmaproteine gebunden.
Dystrybucja Ponad 98 % meloksykamu jest wiązane z białkami osocza krwi.
Ungefähr 97 % des verabreichten Meloxicams sind an Plasmaproteine gebunden.
Ponad 97 % meloksykamu wiąże się z białkami osocza krwi.
Wir verloren die gesamte Ernte, keine Kind nahm an Gewicht zu für mehr als ein Jahr.
Przepadły uprawy, przez ponad rok dzieci nie przybierały na wadze.
an (aussi: zu, über, nach, für)
Tja, denken sie mal an Michael Hawley, oder an Dean Kamen, oder an meine Großmutter.
Spójrzmy na Michaela Hawleya, albo Deana Kamena, albo na moją babcię.
Installationsdetails: Die meisten Kameras sind an der Wand oder an der Decke montiert.
Szczegóły instalacji: Większość kamer jest zamontowanych na ścianie lub suficie.
Installationsdetails: Die meisten Kameras sind an der Wand oder an der Decke montiert.
Szczegóły instalacyjne: większość kamer jest zamontowanych na ścianie lub suficie.
an (aussi: zu, bis zu, nach, in)
Geben Sie im Feld "Weiterleiten an:" die Domain an, an die weitergeleitet werden soll.
W polu "Przekieruj do:" wprowadź domenę, do której ma nastąpić przekierowanie.
Schließen Sie einen Ausgang an den Computerbildschirm und den anderen an das HDTV-Gerät an.
Do jednego z nich należy podłączyć monitor komputera, a do drugiego - telewizor HDTV.
Öffentliche Vorlagen: Zeigt alle an die öffentliche Galerie gesendeten Vorlagen an.
Szablony publiczne: obejmuje wszystkie szablony przesłane do galerii publicznej.
2. "einer Person"
an (aussi: bei, beim)
Insgesamt sprachen 87 % der Patienten mit CR(u) an, davon 76 % CR und 11 % mit CRu.
Podsumowując u 87 % pacjentów stwierdzono CR(u); w tym u 76 % CR i u 11 % CRu.
Schmerzen an der Injektionsstelle Nekrose an der Injektionsstelle, Gesichtsödem
u * Te działania niepożądane były wyłącznie związane ze stosowaniem samego preparatu Viraferon
Fünf Patienten sprachen an, 3 vollständig und 2 teilweise.
U 5 pacjentów uzyskano odpowiedź, u 3 – całkowitą, a u 2 – częściową.
3. "einer Sache"
an (aussi: bei, beim)
Suchen Sie an den Lautsprechern das Kabel, das an den Computer angeschlossen wird.
Znajdź przy głośnikach kabel podłączony do komputera.
Er entdeckte dies: einen großen, blutenden Tumor an Kimbos Penis.
Weterynarz odkrył to, ogromny, krwawiący nowotwór przy podstawie penisa Kimbo.
An vorderster Front stehen heutzutage Ideen, die Wachstum antreiben.
Przy dzisiejszym rozwoju......to właśnie nowe pomysły przyspieszają wzrost.

Synonymes allemands de « an »

an

Exemples d'usage pour « an » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanWenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie die Behandlung beenden.
Przed przerwaniem należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.
GermanEin Generikum enthält dieselbe Menge an Wirkstoff wie das Referenzarzneimittel.
Lek generyczny zawiera taką samą ilość substancji czynnej, co lek referencyjny.
GermanWeitergabe der Conversion-Statistiken Ihres Kontos an andere Kunden/Mitbewerber.
nie udostępnia statystyk konwersji Twojego konta innym reklamodawcom/konkurencji;.
Germanwenn Sie an Retinitis pigmentosa (einer seltenen erblichen Augenkrankheit) leiden;
Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek
GermanBosentan wird stark (> 98 %) an Plasmaproteine gebunden, hauptsächlich an Albumin.
Bozentan jest silnie związany (> 98 %) z białkami osocza, głównie z albuminami.
GermanErstens: Häufen Sie Wohlstand, Macht und Prestige an und verlieren Sie es dann.
Po pierwsze: zdobędzcie bogactwo, władzę i prestiż, a potem wszystko straćcie.
GermanDiese Ereignisse werden von anderen Computern an dieses Protokoll weitergeleitet.
Zdarzenia systemowe są rejestrowane przez system Windows i usługi systemu Windows.
GermanInternationales Verbrechen und Terrorismus machen an den Landesgrenzen nicht halt.
Przestępczość międzynarodowa oraz terroryzm nie uznają granic pomiędzy krajami.
GermanJedes Jahr können 7 000 Erwachsene an Fortbildungsmaßnahmen im Ausland teilnehmen.
Każdego roku 7 000 osób będzie mogło prowadzić działania edukacyjne za granicą.
GermanSie zapfen lokale Unternehmertalente an und sie betreiben unglaubliches Marketing.
Starannie wybierają miejscowy talent gospodarczy i robią niesamowity marketing.
GermanDie Blutdruck senkende Wirkung einer Einzeldosis hält normalerweise 24 Stunden an.
Hipotensyjne działanie pojedynczej dawki utrzymuje się zwykle przez 24 godziny.
GermanDurch Andocken an hsp90 blockiert Efungumab die normalen Aktivitäten des Proteins.
Poprzez łączenie się z hsp90 efungumab blokuje normalne funkcjonowanie białka.
GermanDas Unternehmen legte die Ergebnisse von zwei Hauptstudien an 1065 Patienten vor.
Firma przedstawiła wyniki 2 głównych badań z udziałem łącznie 1065 pacjentów.
GermanDer Inhaltsanbieter gibt an, welche Nutzungsrechte Ihnen zur Verfügung stehen.
Dostawca zawartości określa, jakie prawa użytkowania są przyznawane użytkownikowi.
GermanFeed-Einstellungen (Synchronisation und Benachrichtigung, nicht die Feeds an sich)
Ustawienia źródeł (dotyczy synchronizacji oraz powiadamiania, a nie samych źródeł)
GermanDie Farbpalette zeigt die momentan festgelegte Vorder- und Hintergrundfarbe an.
Pole Kolor informuje o ustawieniach bieżących kolorów tła i pierwszego planu.
GermanVon nun an müssen Sie eine Europäische Krankenversicherungskarte beantragen.
Teraz musisz zwrócić się o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
GermanDas Wesentliche an dieser Aussage ist, dass sie eine Behauptung über einen Fakt ist.
Kluczową rzeczą jest to aby dostrzec tutaj, że jest to rzeczywiste stwierdzenie.
GermanDie Verteilungsrate hängt von der Topographie und der Anzahl an Zieltierarten ab.
Ilość dawek zależna jest od topografi terenu i populacji gatunków docelowych.
GermanJetzt, fange ich an, Ihnen einige der von mir erfundenen Techniken zu zeigen.
Teraz pokaże Wam kilka nowych technik które wynikają z mojej własnej pracy, ok?