« blockieren » traduction en polonais

DE

« blockieren » en polonais

DE blockieren
volume_up
[blockierend|blockiert] {verbe}

Klicken Sie auf Blockieren, wenn Websites automatisch blockiert werden sollen.
Kliknij opcję Blokuj dla mnie, aby automatycznie blokować witryny sieci Web.
Alpha-Interferone könnten auch die Virusvermehrung blockieren.
Interferony alfa mogą także blokować namnażanie się wirusów.
Und anstatt es zu blockieren, hat Sony zugelassen, dass das Video hochgeladen wurde.
A Sony zamiast blokować zgodzili się na upload.
blockieren (aussi: verbarrikadieren, versperren)

Synonymes allemands de « blockieren »

blockieren

Exemples d'usage pour « blockieren » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanAnzeigen, die Sie blockieren, können nicht an der Auktion um Ihre Website teilnehmen.
Pamiętaj, że żadne zablokowane reklamy nie uczestniczą w aukcji w Twojej witrynie.
GermanDurch das Blockieren der Rezeptoren, an die Angiotensin II normalerweise
Blokując receptory, z którymi zazwyczaj wiąże się angiotensyna, irbesartan hamuje
GermanFaktor VIII- Hemmkörper sind Antikörper im Blut, die den Faktor VIII blockieren.
mogą zostać wykryte po przeprowadzeniu badań zleconych przez lekarza.
GermanFaktor VIII- Hemmkörper sind Antikörper im Blut, die den Faktor VIII blockieren.
Inhibitory czynnika VIII są przeciwciałami, które hamują działanie podawanego czynnika VIII.
GermanDarüber hinaus können Sie einige Websites basierend auf ihren Inhalten blockieren.
Istnieje też możliwość blokowania niektórych witryn sieci Web na podstawie ich zawartości.
GermanWenn Sie eine Website blockieren, wird diese der Blockierungsliste hinzugefügt.
Po zablokowaniu witryny sieci Web zostaje ona dodana do listy blokad.
GermanMicrosoft Security Essentials trägt dazu bei, Schadsoftware zu blockieren.
Program Microsoft Security Essentials ułatwia blokowanie niebezpiecznego oprogramowania.
GermanWeitere Informationen finden Sie unter Blockieren oder Zulassen von Cookies.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Blokowanie plików cookie lub zezwalanie na nie.
GermanDiese Substanzen blockieren bestimmte Enzyme, die so genannten Proteinkinasen.
Działanie tych związków polega na blokowaniu typów enzymów określanych jako kinazy proteinowe.
Germankönnen Sie den Zugriff auf bestimmte Seiten für Google blockieren.
Google nie będzie indeksować treści katalogu komentarze ani jego podkatalogów.
GermanMit Internet Explorer können Sie Cookies blockieren und zulassen.
Program Internet Explorer umożliwia blokowanie plików cookie lub zezwalanie na nie.
GermanSie blockieren ein Enzym (Protease), das an der Vermehrung von HIV beteiligt ist.
Po zablokowaniu tego enzymu wirus nie namnaża się w normalny sposób, co spowalnia rozwój zakażenia.
GermanBlockieren des Zugriffs auf alle URLs, die ein Fragezeichen (?
Aby zablokować dostęp do wszystkich adresów URL, które zawierają znak zapytania (?
GermanUm die Bildanzeige zu blockieren, wählen Sie "Keine Bilder anzeigen".
Aby zapobiec wyświetlaniu grafik, wybierz „Nie pokazuj żadnych grafik”.
GermanBlockieren einer Website betrifft nur Ihre eigenen Suchergebnisse direkt.
witryny ma bezpośredni wpływ jedynie na Twoje wyniki wyszukiwania.
GermanAlfa-Interferone sind auch in der Lage, die Vermehrung von Viren zu blockieren.
Interferony alfa mogą również hamować namnażanie wirusów.
GermanWiederholen Sie Schritt 5 für alle Websites, von denen Sie Cookies blockieren oder zulassen möchten.
Powtórz krok 5 dla każdej witryny sieci Web, która ma być blokowana lub dopuszczana.
GermanDies trägt dazu bei, die Sicherheit Ihres PCs zu gewährleisten und ihn dabei nicht zu blockieren.
Dzięki temu można się upewnić, że komputer jest rzeczywiście chroniony, a nie blokowany.
GermanKlicken Sie auf Sites, um bestimmte Websites zu blockieren oder zuzulassen.
Aby zablokować konkretne witryny sieci Web lub zezwolić na ich odwiedzanie, kliknij przycisk Witryny.
GermanFirmen, die den Zugriff auf Sofortnachrichten-Dienste oder auf Facebook blockieren.
Firmy blokują dostęp do komunikatorów czy Facebook'a.