« nach » traduction en polonais

DE

« nach » en polonais

volume_up
nach {prép.}
PL

« nów » en allemand

DE
DE

nach {préposition}

volume_up
nach (aussi: an, in, ins, zur)
STRG+NACH-LINKS-TASTE, STRG+NACH-RECHTS-TASTE, STRG+NACH-OBEN-TASTE, STRG+NACH-UNTEN-TASTE
Ctrl+Strzałka w lewo, Ctrl+Strzałka w prawo, Ctrl+Strzałka w górę, Ctrl+Strzałka w dół
Bildlauf nach oben; Bildlauf nach unten; Bildlauf nach links; Bildlauf nach rechts
Przewiń w górę; Przewiń w dół; Przewiń w lewo; Przewiń w prawo
NACH-LINKS, NACH-RECHTS-, NACH-OBEN- ODER NACH-UNTEN-Taste
STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ
nach (aussi: zu, bis zu, an, in)
Nach Spanien gingen wir nach Jordanien, Deutschland und wieder nach Ankara.
Po Hiszpanii pojechałyśmy do Jordanii, Niemiec i znów Ankary.
Nach und nach wird Google+ Direkt aber umfassender verfügbar gemacht.
Co więcej, niektórzy użytkownicy nie będą mieć dostępu do Direct Connect.
Nach dem AIMS wollte Shehu mit Hochenergiephysik weitermachen und kam nach Cambridge.
I po AIMS, Shehu chciał zająć się fizyką cząstek elementarnych i udał się do Cambridge.
nach (aussi: zu, über, für, an)
Sie nahmen ein Schiff nach Panama, über den Isthmus, und dann ein anderes Schiff nach Norden.
Wsiadali na statek do Panamy, przez cieśninę, a potem na następny statek na północ.
Text oder Objekte können damit auf einer Folie nach und nach angezeigt werden.
Są też wspaniałym sposobem na stopniowe wyświetlanie tekstu lub obiektów na slajdzie.
Sie können ein Einzugsgebiet nach Entfernung oder nach Standort zuweisen.
Obszar usługowy możesz wyznaczyć na podstawie odległości lub lokalizacji.
nach (aussi: zu, durch, auf, zur)
Nach einer Dosiserhöhung wird ein zusätzlicher Test nach 2 Wochen durchgeführt.
Po zwiększeniu dawki należy wykonać dodatkowe badanie po 2 tygodniach.
Haltbarkeit nach Rekonstitution Nach Rekonstitution:
Okres trwałości po sporządzeniu roztworu Po przygotowaniu roztworu:
Monate nach der Grundimmunisierung und 1 Jahr nach der dritten Impfung.
miesięcy po pierwszym szczepieniu i 1 rok po trzecim szczepieniu.
nach (aussi: laut, gemäß, zufolge)
Anordnen von Videos nach Jahr, Bewertung oder nach einer anderen Eigenschaft
Rozmieszczenie plików wideo według roku, klasyfikacji lub innej właściwości
Die Mitglieder des Parlaments sind nach Fraktionen und nicht nach Staatsangehörigkeit gruppiert.
Posłowie do PE dzielą się nie według kraju pochodzenia, lecz według przynależności politycznej.
Jederzeit: Standardmäßig werden Ihre Suchergebnisse nicht nach Datum gefiltert.
Dowolny czas: domyślnie wyniki wyszukiwania nie są filtrowane według daty.
PL

nów {masculin}

volume_up
1. Astronomie
Der Neumond zeigt sich am Horizont.

Exemples d'usage pour « nach » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanNehmen Sie Mycophenolatmofetil Teva immer genau nach Anweisung des Arztes ein.
Zawsze Mycophenolate mofetil Teva należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
GermanIhr Kind sollte diese Kapseln immer genau nach Anweisung des Arztes einnehmen.
Dziecko powinno stosować kapsułki zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza pediatry.
GermanNach Artikel III-393 der Verfassung sind Mitglieder der Bank die Mitgliedstaaten.
Zgodnie z artykułem III-393 Konstytucji, członkami Banku są Państwa Członkowskie.
GermanFalls sie dem Protokoll folgen, werden sie anrufen und nach dem Original fragen.
Jeśli będą przestrzegać protokołu, wezmą telefon i zapytają: "Czy macie oryginał?"
GermanSeptember 2007 wurde ein Verfahren nach Artikel 6 Absatz 12 der Verordnung (EG) Nr.
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1084/ 2003 rozpoczęła się dnia 20 września 2007 r.
GermanUnd sobald Leute von diesem Bestrafungsding hörten schoss Kooperation nach oben.
Możecie przeznaczyć część swoich pieniędzy, by ukarać tych, którzy nie współpracują.
GermanWährend klinischer Studien und nach Markteinführung wurde über Leberversagen
Bardzo rzadko: niewydolność wątroby oraz cholestatyczne zapalenie wątroby zostały
GermanOh, das für eine Freude es ist, jemand zu sein, der nach greifbarem Mitgefühl sucht.
oh, jaka to było radością bycie osobą ubiegającą się o odczuwanie miłosierdzia.
GermanEr hörte von einem Mann namens Bharat, nach dem Indien "Bhārata" genannt wird.
Słyszał o człowieku zwanym Bharat, od którego pochodzi nazwa Indii - Bhārata.
GermanFühren Sie folgende Schritte aus, wenn Sie manuell nach Updates suchen möchten:
Jeśli chcesz ręcznie sprawdzić, czy są nowe aktualizacje, wykonaj następujące kroki:
GermanGleichzeitig ist die Grunddynamik der monetären Expansion nach wie vor moderat.
Jednocześnie aktualna tendencja ekspansji monetarnej jest nadal umiarkowana.
GermanGenetiker werden das wissen, aber seitdem wurde das jedes Jahr nach unten korrigiert.
Obecnie sądzi się, że ludzki genom zawiera jedynie nieco ponad 20 tysięcy genów.
German   Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet nach Maßgabe von Teil III
    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z częścią III orzeka:
GermanNehmen Sie Helicobacter Test INFAI immer genau nach Anweisung des Arztes ein.
Test INFAI Helicobacter należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
GermanEs sollte je nach Bedarf des Patienten ein- oder zweimal täglich verabreicht werden.
Powinna być podawana raz lub dwa razy dziennie zależności od potrzeb pacjenta.
GermanBitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht sicher sind.
wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. zw
GermanNehmen Sie [ Phantasiebezeichnung ] immer genau nach Anweisung Ihres Arztes ein.
Lek [ Nazwa własna ] należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
GermanWenn Sie das wahre Gesicht des Glücks finden wollen, suchen Sie nach diesem Ausdruck.
Jeśli chcecie ujrzeć prawdziwe oblicze szczęścia, szukajcie tego wyrazu twarzy.
GermanUnd je nachdem wen man fragt, "the surge" sollte es noch weiter nach oben drücken.
Zależnie od tego, kogo spytać, wzmocnienie sił miało podnieść alfę jeszcze bardziej.
GermanDosis) gegen Pferdeinfluenza wird 5 Monate nach der Grundimmunisierung verabreicht.
Następnie zaleca się szczepienie z zachowaniem odstępu 2 lat (patrz schemat).