« search results » traduction en polonais

DE

« search results » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « search results » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « search results » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanLearn more about the options and tools on the left side of the search results page.
Learn more about the options and tools on the left side of the search results page.
GermanTo limit your search results to a specific reading level, follow these steps:
To limit your search results to a specific reading level, follow these steps:
GermanChange the language of your search results in your search preferences.
Język wyników wyszukiwania można zmienić w ustawieniach wyszukiwania.
GermanWebpages with a higher PageRank are more likely to appear at the top of Google search results.
Webpages with a higher PageRank are more likely to appear at the top of Google search results.
GermanYou can allow Google Search to use your location to customize your Google Search results.
Możesz zezwolić wyszukiwarce Google na korzystanie z informacji o Twojej lokalizacji w celu dostosowania wyników wyszukiwania.
GermanGoogle's SafeSearch filters provide you with the ability to change your browser setting to prevent adult content from appearing in your search results.
Filtr Google SafeSearch pozwala tak skonfigurować przeglądarkę, aby treści dla dorosłych nie pojawiały się w wynikach wyszukiwania.
GermanWith Search History enabled, you can view your previous Google searches, including web pages you've visited from the search results.
Po jej włączeniu możesz wyświetlać swoje wcześniejsze wyszukiwania w Google, w tym również strony internetowe odwiedzone za pomocą wyników wyszukiwania.
GermanMany users prefer not to have adult content included in their search results (especially if kids use the same computer).
Wielu użytkowników nie życzy sobie, aby w wynikach wyszukiwania były uwzględniane treści dla dorosłych (szczególnie wówczas, gdy z tego samego komputera korzystają dzieci).
GermanTo see only personal results, click the XX personal results link below the search box or click Personal on the left side of the search results page.
To see only personal results, click the XX personal results link below the search box or click Personal on the left side of the search results page.
GermanSearch History offers you more relevant search results and recommendations based on what you've searched for and which sites you've visited.
Historia wyszukiwania zapewnia trafniejsze wyniki wyszukiwania i propozycje zapytań opracowane na podstawie poprzednich wyszukiwanych haseł i odwiedzonych witryn.
GermanWhen you enable Recent locations, locations from your recent local searches are saved and appear in the Locations drop-down menu on the search results page.
Gdy włączysz funkcję Ostatnie lokalizacje, lokalizacje z ostatnich wyszukiwań lokalnych są zapisywane i wyświetlane w menu rozwijanym Lokalizacje na stronie wyników wyszukiwania.
GermanIf your site isn't appearing in Google search results, or it's performing more poorly than it once did, check out these steps to identify and fix potential causes of the problem.
If your site isn't appearing in Google search results, or it's performing more poorly than it once did, check out these steps to identify and fix potential causes of the problem.
GermanThis means that your private content and any content privately shared with you will not appear in the search results of others, unless this content has also been shared with them.
This means that your private content and any content privately shared with you will not appear in the search results of others, unless this content has also been shared with them.
GermanBlocking Googlebot from accessing a site can directly affect Googlebot’s ability to crawl and index the site’s content, and may lead to a loss of ranking in Google’s search results.
Blocking Googlebot from accessing a site can directly affect Googlebot’s ability to crawl and index the site’s content, and may lead to a loss of ranking in Google’s search results.

Autres mots

German
  • search results