« sechs Monate » traduction en polonais

DE

« sechs Monate » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « sechs Monate » employé en contexte.

Traductions similaires pour « sechs Monate » en polonais

Sechs substantif
Polish
sechs numéral
Polish
Monate substantif
Polish
Monat substantif
Polish

Exemples d'usage pour « sechs Monate » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanDie Auffrischung erfolgt durch eine einzelne Injektion alle sechs Monate.
Ponowne szczepienie polega na wykonaniu jednego wstrzyknięcia co sześć miesięcy.
Germanwährend der letzten sechs Monate Probleme mit dem Herzen oder irgendeine schwerwiegende
jeśli występowały dolegliwości ze strony serca w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub
GermanNebenwirkungen können bis zu sechs Monate nach der letzten Infusion auftreten.
Działania niepożądane mogą wystąpić w okresie do 6 miesięcy po wykonaniu ostatniej infuzji.
GermanIrland übernimmt die alle sechs Monate wechselnde EU-Ratspräsidentschaft.
Irlandia przejmuje na sześć miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.
GermanUngarn übernimmt turnusgemäß die alle sechs Monate wechselnde EU-Ratspräsidentschaft.
Węgry przejmują na sześć miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.
GermanDänemark übernimmt die alle sechs Monate wechselnde EU-Ratspräsidentschaft.
Dania przejmuje na sześć miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.
GermanWenn dies länger als sechs Monate her ist, könnte es Zeit für das Löschen sein.
Jeśli od tego czasu minęło więcej niż sześć miesięcy, śmiało możesz wyrzucić nieużywany element.
GermanAber natürlich sind sie beide gestorben, einer sechs Monate nach dem anderen.
Ale oczywiście skończyło się na tym, że oboje [ojciec i brat] umarli w odstępie sześciu miesięcy.
GermanDie von der EU finanzierten Maßnahmen dauern in der Regel nicht länger als sechs Monate.
Działania finansowane przez UE zwykle trwają krócej niż pół roku.
GermanDie Immunität setzt nach zwei Wochen ein und hält sechs Monate an.
Odporność pojawia się po 14 dniach i utrzymuje się przez 6 miesięcy.
GermanBelgien übernimmt für sechs Monate den turnusmäßigen Vorsitz des Rates der Europäischen Union.
Belgia obejmuje półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
GermanDie Immunität setzt drei Wochen nach dem Impfschema ein und hält mindestens sechs Monate an.
Odporność pojawia się trzy tygodnie po kursie szczepień i utrzymuje się co najmniej sześć miesięcy.
German(Gelächter) Wir wollen, dass unsere Babies lesen können wenn sie sechs Monate alt sind.
(Śmiech) Chcemy, aby dzieci czytały, gdy mają pół roku.
GermanZuchteber sollten alle sechs Monate nachgeimpft werden.
Knury rozpłodowe (samce świń) należy szczepić ponownie co sześć miesięcy.
GermanDie Resorption und Ausscheidung sind ungefähr sechs bis acht Monate nach der letzen Injektion abgeschlossen.
Wchłanianie i eliminacja produktu trwa około 6 do 8 miesięcy po ostatnim wstrzyknięciu.
GermanDie letzten sechs Monate habe ich also damit verbracht, diese Betriebsbücher durchzusehen.
A ja przez ostatnie pół roku przeglądałem te dzienniki.
GermanSechs Monate später kommt sie zurück mit akuter myeloischer Leukämie.
Sześć miesięcy później wraca z ostrą białaczką szpikową.
GermanAlle sechs Monate laufen wir durch unterschiedliche Gegenden des Landes.
Co pół roku wędrujemy przez różne części kraju.
GermanAls "Gebrauchtwagen" gilt jedes Auto, das über sechs Monate alt ist und bereits mehr als 6000 km zurückgelegt hat.
„Samochód używany” to pojazd, który ma ponad sześć miesięcy oraz przebieg powyżej 6000 km.
GermanUnd sechs Monate später sassen wir im Kennedy Space Center.
Pół roku później pojawiliśmy się w Centrum Kosmicznym im.

Autres mots

German
  • sechs Monate