« sechsmonatigen » traduction en polonais

DE

« sechsmonatigen » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « sechsmonatigen » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « sechsmonatigen » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanMit Ausnahme der einen sechsmonatigen Studie, bei der Cholestagel allein verabreicht wurde, dauerten alle Studien vier bis sechs Wochen.
Wszystkie badania trwały cztery do sześciu tygodni oprócz badania oceniającego stosowanie preparatu Cholestagel w monoterapii, które trwało sześć miesięcy.
GermanBei Emselex-Dosierungen von 7,5 mg und 15 mg nahm die Inzidenz der Nebenwirkungen während des bis zu sechsmonatigen Behandlungszeitraums ab.
Częstość występowania zdarzeń niepożądanych po zastosowaniu preparatu Emselex 7, 5 mg i 15 mg zmniejszała się w okresie leczenia trwającego do 6 miesięcy.
GermanIn der sechsmonatigen Studie hielt die nach sechs Wochen mit 3,8 g Cholestagel (rund sechs Tabletten) erzielte Senkung sechs Monate lang an.
W badaniu sześciomiesięcznym obniżenie poziomu zaobserwowane po sześciu tygodniach podawania preparatu Cholestagel w dawce 3, 8 g (około 6 tabletek) utrzymywało się przez sześć miesięcy.
GermanEs gab keine Belege für eine höhere Wirksamkeit in der Gruppe mit 150 bis 225 mg/Tag, verglichen mit der Gruppe mit 75 mg/Tag in der sechsmonatigen Studie.
Badanie trwające 6 miesięcy nie wykazało wyższej skuteczności w grupie pacjentów stosującej dawki od 150 do 225 mg na dobę w porównaniu z grupą przyjmującą dawkę 75 mg na dobę.
GermanPatienten, die am Ende der sechsmonatigen Hauptstudie als Responder klassifiziert wurden (auf die Therapie angesprochen hatten), konnten in eine Nachbeobachtungsphase aufgenommen werden.
Pacjentów, których pod koniec 6- miesięcznego badania głównego sklasyfikowano jako osoby z odpowiedzią terapeutyczną włączono do fazy „ follow- up ”.
GermanIn einer zusätzlichen Studie mit 208 Kindern wurde die Wirksamkeit des Impfstoffes bei einem sechsmonatigen und einem 12-monatigen Abstand zwischen den beiden Injektionen verglichen.
W dodatkowym badaniu, w którym uczestniczyło 208 dzieci porównano skuteczność szczepionki, w przypadku gdy oba wstrzyknięcia podano w odstępie sześciu lub dwunastu miesięcy.
GermanDie Wirksamkeit einer Infusion von 5 mg Zoledronsäure im Vergleich zur Einnahme von 30 mg Risedronat einmal täglich während 2 Monaten wurde in zwei sechsmonatigen Vergleichsstudien nachgewiesen.
W dwóch badaniach porównawczych, trwających 6 miesięcy wykazano skuteczność jednej infuzji 5 mg kwasu zoledronowego w porównaniu do dawki 30 mg ryzedronianu stosowanego codziennie przez 2 miesiące.

Autres mots

German
  • sechsmonatigen