« sechsten » traduction en polonais

DE

« sechsten » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « sechsten » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « sechsten » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanSie habe so etwas wie einen sechsten Sinn wie Supermanns Röntgenblick.
Mają coś w rodzaju szóstego zmysłu jak zdolność Supermana do prześwietlania.
GermanFür die, die es nicht wissen, wir sind mitten im sechsten Massensterben.
Dla tych, którzy nie wiedzą, jesteśmy w trakcie szóstej masowej zagłady.
GermanWir sind jetzt in der sechsten bedeutenden Phase der Vernichtung auf diesem Planet eingetreten.
Wkraczamy w okres 6-tej ekstynkcji 6-tego wielkiego wymierania.
Germandie denken, "Warum können wir nur einen 'Sechsten Sinn' haben?
Germandie denken, "Warum können wir nur einen 'Sechsten Sinn' haben?
GermanAm sechsten Tag schmissen sie das Handtuch.
GermanWenn dies zu Ende geht, werden wir zum sechsten Paradigma übergehen: dreidimensionale, selbstorganisierende molekulare Schaltkreise.
Gdy one się wyczerpią, przejdziemy do szóstego paradygmatu: trójwymiarowych samoorganizujących się obwodów molekularnych.
GermanUnd wer weiβ, vielleicht in weiteren 10 Jahren erfinden wir das ultimative Gehirnimplantat für den sechsten Sinn.
Nie jest to jeszcze doskonałe, prace wciąż trwają i kto wie, może za kolejne 10 lat będziemy tu z ostateczną wersją implantu mózgowego szóstego zmysłu.
GermanDai Manu war in der sechsten Klasse, als ihre Eltern sagten, "Wir werden dich aus der Schule nehmen, weil die 13 Dollar Schulgebühr für uns zu viel ist.
Dai Manju była w szóstej klasie, gdy rodzice oświadczyli: "Zabierzemy cię ze szkoły, bo nie stać nas na 13 dolarów czesnego.
German. ~~~ Es ist wie mit Vanilleeis, der erste Löffel ist 100 Prozent, aber wenn man beim sechsten Löffel ist, ist das dahin.
Z emocjami jest jak z lodami waniliowymi, pierwszy raz smakują na 100, ale do czasu, gdy masz je w ustach po raz szósty, nie ma śladu po smaku.
GermanDie bei den Patienten nach der sechsten oder weiteren Dosen beobachteten unerwünschten Ereignisse waren in Art und Häufigkeit ähnlich wie die unerwünschten Ereignisse nach den ersten 5 Dosen.
zaobserwowane u pacjentów po szóstej lub dalszej dawce wykazywały podobny charakter i częstotliwość występowania jak po pierwszych 5 dawkach.
GermanTritanrix HepB wird zur Immunisierung von Säuglingen ab der sechsten Lebenswoche gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis (Keuchhusten) und Hepatitis B angewendet.
Preparat Tritanrix HepB stosuje się do szczepienia niemowląt od szóstego tygodnia życia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi) i wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B.
GermanSie nutzt, anders als traditionelle Magie, die Macht der Worte, sprachliche Täuschung, nonverbale Kommunikation und andere Techniken, um die Illusion eines sechsten Sinns zu schaffen.
W przeciwieństwie do tradycyjnej magii używa mocy słów, podstępów językowych, komunikacji niewerbalnej i różnych innych technik, aby stworzyć iluzję szóstego zmysłu.
GermanDie unerwünschten Ereignisse traten bei nur 22 dieser Berichte (15 nach der sechsten Dosis, 6 nach der siebten Dosis und 1 nach der achten Dosis) nach der sechsten oder weiteren Dosen auf.
Początek działania niepożądanego wystąpił po szóstej lub dalszej dawce w zaledwie 22 z zanotowanych przypadków (15 po szóstej dawce, 6 po siódmej dawce i 1 po ósmej dawce).
GermanIn der sechsten Klasse sagte mein Lehrer: "Mal sehen, dieser Junge hat Spaß daran Dinge herzustellen, also lasse ich ihn für die Tafel Buchstaben aus Bastelpapier ausschneiden."
Pierwsza łamigłówka, szósta klasa, nauczyciel powiedział: "Dzieciak lubi tworzyć, niech powycina litery z kartonu na tablicę" niech powycina litery z kartonu na tablicę" Byłem zachwycony.

Autres mots

German
  • sechsten