« Sobald die » traduction en polonais

DE

« Sobald die » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Sobald die » employé en contexte.

Traductions similaires pour « Sobald die » en polonais

sobald conjonction
die pronom
Polish
die article

Exemples d'usage pour « Sobald die » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanSobald die Tür geschlossen wurde... aßen zwei von drei Kindern das Marshmallow.
Gdy tylko zamknęły się drzwi... ~~~ Dwie trzecie dzieci zjadło słodycze.
GermanWir glauben, das Problem gelöst zu haben sobald wir die technologische Löung haben.
Zaczynamy myśleć, że problem został rozwiązany kiedy rozwiążemy jego techniczą stronę.
GermanWenn eine Dosis ausgelassen wurde, ist die Verabreichung sobald wie möglich nachzuholen.
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją podać tak szybko jak to jest możliwe.
GermanDass, sobald es um die Reichen geht, wir einspringen und jede Menge Hilfsgüter verteilen.
Że w przypadku bogaczy w kryzysie udziela się poręczeń i rozdaje dużo środków.
German" Aber selbstverständlich verändert sich die Sicht, sobald man einen Knopf betätigt.
" Ale oczywiście gdy naciśniesz przycisk, cała ściana się przyciemnia.
GermanNeutropenie und Agranulozytose gingen zurück, sobald die Therapie abgesetzt wurde.
Neutropenia i agranulocytoza ustępowały po odstawieniu deferypronu.
GermanAber sobald die Kämpfe sich verschärften, wurde die physikalische Rehabilitation ausgesetzt.
Jednak, jak tylko nasiliły się walki, praktyka fizjoterapeutyczna została wstrzymana.
GermanSobald die Beschränkung erreicht ist, werden nur die 1.000 neuesten (jüngsten) Daten angezeigt.
Gdy limit zostanie osiągnięty, zostanie pokazanych tylko 1000 najnowszych dat.
GermanSobald die WHO sagt, dass wir in Phase vier angekommen sind, wird das nicht wie Katrina sein.
Kiedy WHO ogłosi przejście do czwartej kategorii, to nie będzie jak Katrina.
GermanSobald sich die Symptome verbessern oder ganz abklingen, kann die Infusion fortgesetzt werden.
Kiedy objawy ustąpią lub zmniejszy się ich nasilenie, wlew leku będzie kontynuowany.
GermanSobald die Hypertonie unter Kontrolle ist, kann die Behandlung wieder aufgenommen werden.
Można je ponownie podjąć po uzyskaniu skutecznej kontroli nadciśnienia.
GermanSobald die Suche abgeschlossen ist, klicken Sie auf der Symbolleiste auf Suche speichern.
Gdy wyszukiwanie zostanie zakończone, na pasku narzędzi kliknij ikonę Zapisz wyszukiwanie.
GermanSobald Sie die Ursache des Synchronisierungsfehlers kennen, können Sie versuchen, ihn zu beheben.
Po zrozumieniu, co jest przyczyną błędu synchronizacji, można spróbować go naprawić.
GermanSobald Sie die Suchanfrage eingeben, wird die Option für die Websuche als Dropdown-Menü angezeigt.
Gdy wpiszesz zapytanie, pojawi się menu rozwijane z opcją wyszukiwania w internecie.
GermanSobald die Lösung vorbereitet ist, sollte SOMAVERT sofort angewendet werden.
Lek SOMAVERT należy wstrzyknąć natychmiast po przygotowaniu.
GermanSobald Sie die Patrone in den Preotact Pen einlegen, vermischt sich das Lösungsmittel mit dem Pulver.
Po włożeniu wkładu do wstrzykiwacza dochodzi do zmieszania proszku i rozpuszczalnika.
GermanWenn eine Dosis vergessen wurde, sollte die Injektion sobald wie möglich verabreicht werden.
W razie pominięcia dawki następną iniekcję leku należy wykonać tak szybko, jak to jest możliwe.
GermanMan könnte annehmen, daß, sobald die Summen höher wurden auch mehr betrogen wurde - aber dem war nicht so.
Można by sądzić, że ze wzrostem stawki, ludzie będą oszukiwać więcej, ale nie.
GermanSobald die Lösung zur Injektion vorbereitet ist, soll sie unverzüglich verwendet werden.
Po przygotowaniu, roztwór powinien być niezwłocznie podany.
GermanWir haben vor, es in nur ein paar Stunden zu tun, sobald wir die richtige Chemie zusammengestellt haben.
Chcemy zrobić to w kilka godzin, jeżeli tylko użyjemy odpowiedniej chemii.

Autres mots

German
  • Sobald die