« Sofern eine » traduction en polonais

DE

« Sofern eine » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Sofern eine » employé en contexte.

Traductions similaires pour « Sofern eine » en polonais

sofern conjonction
Polish
eine numéral
ein pronom
Polish
ein numéral

Exemples d'usage pour « Sofern eine » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanDie Besucher müssen mindestens 14 Jahre alt sein (sofern nicht eine Sondergenehmigung erteilt wurde).
Odwiedzający muszą mieć przynajmniej 14 lat (o ile nie posiadają specjalnego pozwolenia).
GermanSofern eine Lymphopenie auftritt, ist die Prophylaxe fortzusetzen bis sich die Lymphopenie bis zum Grad ≤ 1 bessert.
Jeśli wystąpi limfopenia profilaktykę stosuje się do czasu kiedy limfopenia jest ≤ Stopniowi 1.
GermanSofern erforderlich, wird eine Magenentleerung, die Gabe von Aktivkohle und eine symptomatische Therapie empfohlen.
W razie konieczności zaleca się płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i leczenie objawowe.
GermanDie gleiche Dosis wird auch für Personen über 65 Jahren empfohlen, sofern sie eine normale Nierenfunktion haben.
Taka sama dawka jest zalecana u osób w wieku powyżej 65 lat, jeśli nie stwierdzono u nich chorób nerek.
GermanJa, sofern es sich um eine Amtssprache der EU handelt.
Tak – pod warunkiem że jest to język urzędowy UE.
GermanSie können jedoch das Eigentum auf jeden beliebigen Nutzer übertragen, sofern diese Person über eine E-Mail-Adresse verfügt.
Można jednak przenieść prawo własności na dowolną osobę, jeśli tylko ta osoba posiada adres e-mail.
GermanSofern verfügbar kann eine Infusion mit Angiotensin II und/oder intravenöse Katecholamine in Betracht gezogen werden.
Jeżeli odpowiednie leki są dostępne, należy rozważyć podanie angiotensyny II i (lub) katecholaminy we wlewie dożylnym.
GermanSofern verfügbar kann eine Infusion mit Angiotensin II und/oder intravenöse Katecholamine in Betracht gezogen werden.
Jeżeli odpowiednie leki są dostępne, należy rozważyć podanie angiotensyny II i (lub) katecholaminy we 32 EMEA 2005 wlewie dożylnym.
GermanInjektion kann auch von dem Patienten oder seiner Betreuungsperson vorgenommen werden, sofern sie dazu eine angemessene Anleitung erhalten haben.
Wstrzyknięcia podskórnego może dokonać pacjent lub jego opiekun, jeżeli zostali oni odpowiednio przeszkoleni.
GermanDie Abreißetiketten sind zum Aufkleben auf das Patientenblatt und die Spritze (sofern eine verwendet wird) bestimmt.
Oderwane fragmenty etykiety będą wklejone do karty pacjenta oraz zostaną naklejone na strzykawkę, która będzie służyła do podania preparatu.
GermanDie Injektion kann auch von dem Patienten oder seiner Betreuungsperson vorgenommen werden, sofern sie dazu eine angemessene Anleitung erhalten haben.
Wstrzyknięcia podskórnego może dokonać pacjent lub jego opiekun, jeżeli zostali oni odpowiednio przeszkoleni.
GermanVorsicht ist geboten und, sofern möglich, wird eine Überwachung der therapeutischen Konzentration empfohlen.
charakteryzuje się wąskim indeksem terapeutycznym, jej stosowanie jest przeciwwskazane z uwagi na potencjalne hamowanie CYP3A przez REYATAZ i rytonawir.
GermanSofern eine Behandlung mit HMG-CoA-Reduktasehemmern angezeigt ist, werden Pravastatin oder Fluvastatin empfohlen (siehe Abschnitt 4.5).
Jeśli wskazane jest leczenie inhibitorami reduktazy HMG- CoA, zaleca się stosowanie prawastatyny lub fluwastatyny (patrz punkt 4. 5).
GermanDie Injektion kann auch von dem Patienten oder seiner Betreuungsperson vorgenommen werden, sofern sie dazu eine angemessene Anleitung erhalten haben.
U pacjentów z chorobami nerek i pacjentów, którzy będą oddawać własną krew, preparat Epoetin Alfa Hexal należy podawać drogą dożylną.
GermanSofern es eine Google+ Seite für Ihre Anfrage gibt und sie mit Google+ Direkt kompatibel ist, werden Sie sofort auf die Seite weitergeleitet.
Jeśli strona Google+ odpowiadająca wyszukiwanemu hasłu istnieje i obsługuje usługę Direct Connect, nastąpi natychmiastowe przekierowanie do tej strony.
GermanDie Infusion von Xigris kann 12 Stunden nach größeren invasiven Eingriffen oder Operationen fortgesetzt werden, sofern eine adäquate Hämostase erzielt ist.
Ponowne podawanie może być wznowione w 12 godzin po zakończeniu dużych zabiegów chirurgicznych pod warunkiem, że osiągnięto odpowiedni poziom hemostazy.
GermanIn einer pandemischen Situation kann es jedoch auch in solchen Fällen angebracht sein, den Impfstoff anzuwenden, sofern die Voraussetzungen für eine unverzügliche Wiederbelebung gegeben sind.
Jakkolwiek w wypadku pandemii podawanie szczepionki takim pacjentom wydaje się zasadne, pod warunkiem dostępności aparatury resuscytacyjnej.
GermanIn einer pandemischen Situation kann es auch in solchen Fällen angebracht sein, den Impfstoff anzuwenden, sofern die Voraussetzungen für eine unverzügliche Wiederbelebung gegeben sind.
Jednak w warunkach pandemii, podanie szczepionki może być, mimo wszystko wskazane pod warunkiem, że sprzęt do resuscytacji jest łatwo dostępny w razie potrzeby.
GermanAnwendung bei älteren Patienten Patienten im Alter von über 65 Jahren können die gleiche Dosis erhalten wie andere Erwachsene, sofern sie eine normale Nierenfunktion haben.
Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku Pacjentom w wieku powyżej 65 lat, jeśli nie stwierdzono u nich chorób nerek, można podawać taką samą dawkę, jak dawka zalecana dorosłym.

Autres mots

German
  • Sofern eine