DE stabil
volume_up
{adjectif}

1. Chimie

stabil
volume_up
trwały {adj. m.}
Die gebrauchsfertige Lösung ist im Kühlschrank (2°C-8°C) für 30 Tage stabil.
Gotowy do użycia roztwór jest trwały przez 30 dni w lodówce (2°C - 8°C).
Bei dem Produkt des radioaktiven Zerfalls handelt es sich um stabiles Zirkonium-90.
Produktem rozpadu promieniotwórczego jest trwały izotop cyrkonu- 90.
In anderen Teilen der Schwellenländer, wie zum Beispiel Indien und China, gab es gute Fortschritte - die stabil waren, gut waren.
W krajach rozwijających się takich jak Indie i Chiny postęp jest duży i trwały.

2. autre

stabil (aussi: unverändert, dauerhaft)
volume_up
stabilny {adj. m.}
Zubereitetes ZYPADHERA ist bis zu 24 Stunden in der Durchstechflasche stabil.
Po rozpuszczeniu produkt ZYPADHERA w fiolce pozostaje stabilny do 24 godzin.
Das Arzneimittel ist nach Zubereitung in der Durchstechflasche 24 Stunden lang stabil.
Po rozpuszczeniu w fiolce lek jest stabilny przez 24 godziny.
Patienten, die mit niedrigeren Dosen stabil sind, sollten alle 2 Monate kontrolliert werden.
Pacjenci, u których osiąga się stabilny stan przy niższych dawkach, powinni być kontrolowani co 2 miesiące.
stabil (aussi: konstant, fest, fix, gleichbleibend)
volume_up
stały {adj. m.}
Die HbA1C-Werte waren sowohl bei Duloxetin- als auch Placebobehandlung stabil.
leczonych duloksetyną, jak i u pacjentów otrzymujących placebo, poziom HbA1c był stały.
Die HbA1C-Werte waren sowohl bei Duloxetin- als auch Placebobehandlung stabil.
Zarówno u pacjentów leczonych duloksetyną, jak i u pacjentów otrzymujących placebo, poziom HbA1c był stały.
Dieses Verhältnis scheint während einer längeren Nachbeobachtungszeit stabil zu bleiben.
Taki odsetek ma tendencję do utrzymywania się na stałym poziomie przez długi okres obserwacji.
stabil (aussi: belastbar, zuverlässig, solide, solid)
volume_up
solidny {adj. m.}
Dies ist eines der stabilsten Forschungsergebnisse in der Sozialwissenschaft.
To jest jedno z najbardziej solidnych odkryć w naukach społecznych.
Es bedurfte nur einer stabilen Beobachtung von Kopernikus, um die ganze Idee zu kippen.
Wystarczyła jedna solidna obserwacja Kopernika, żeby obalić jego teorię.
der Abstand der Tasten passt und ob sie stabil ist oder vielleicht doch "klappert".
Pozwoli to również sprawdzić komfort pracy z klawiaturą - czy odstępy między klawiszami są odpowiednie, a klawiatura sprawia wrażenie solidnej, nie zaś zbyt miękkiej.
stabil (aussi: haltbar, kraftvoll, kräftig, fest)
volume_up
mocny {adj. m.}
Er hat einen Engergieverbrauch von weniger als 13 Watt, ist stabil und muss zudem nicht gewartet werden.
Charakteryzuje się niskim poborem mocy (poniżej 13 W), mocną konstrukcją oraz brakiem konieczności przeprowadzania czynności konserwacyjnych.

3. "Gesundheit"

stabil (aussi: fest, munter, robust)
volume_up
krzepki {adj. m.}

Exemples d'usage pour « stabil » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanMethadon/Efavirenz (stabil eingestellt, 35-100 mg einmal täglich/600 mg einmal täglich)
Metadon/ Efawirenz (na stałym poziomie, 35- 100 mg raz na dobę / 600 mg raz na dobę)
GermanDer Hämoglobinwert ist jede Woche oder alle zwei Wochen zu überprüfen, bis er stabil ist.
Stężenie hemoglobiny należy oznaczać co 1- 2 tygodnie do czasu jego ustabilizowania.
GermanDer Hämoglobinwert ist jede Woche oder alle zwei Wochen zu überprüfen, bis er stabil ist.
Stężenie hemoglobiny należy badać co 1– 2 tygodnie, do chwili osiągnięcia równowagi.
GermanDer Hämoglobinwert ist jede Woche oder alle zwei Wochen zu überprüfen, bis er stabil ist.
na Stężenie hemoglobiny należy badać co 1– 2 tygodnie, do chwili osiągnięcia równowagi.
GermanIch kann den Flügel ausklinken, wenn ich ins Trudeln komme oder nicht stabil bin.
Mogę odczepić skrzydło jeśli wpadnę w wir lub stracę kontrolę.
GermanDu musst dafür sorgen, dass sie niedrig – d. h. knapp unter 2 % – und stabil bleibt.
Zadaniem gracza jest utrzymanie inflacji na niskim i stabilnym poziomie nieznacznie poniżej 2%.
GermanDie Scheidungsrate in Amerike ist momentan stabil, und fängt sogar an abzunehmen.
Odkryłam, że im jesteśmy starsi, tym rzadziej się rozwodzimy.
GermanDieses Verhältnis scheint während einer längeren Nachbeobachtungszeit stabil zu bleiben.
Taki odsetek ma tendencję do utrzymywania się na stałym poziomie przez długi okres obserwacji.
GermanSie tut das, um die Preise stabil zu halten, was für uns alle von Vorteil ist.
Próbuje z pożytkiem dla wszystkich pilnować stabilności cen.
GermanAm Anfang sehen Sie im Jahr 1960, dass die Inspiration stabil bleibt.
Od początku, jak widzać w 1960, inspiracja jest na wysokim poziomie.
GermanDie rekonstituierte gebrauchsfertige Lösung ist 24 Stunden bei 25°C stabil.
Przygotowany do podania, ostateczny roztwór zachowuje trwałość przez 24 godziny w temperaturze 25°C.
GermanDie Scheidungsrate in Amerike ist momentan stabil, und fängt sogar an abzunehmen.
Liczba rozwodów w USA jest stała a nawet zaczyna spadać.
GermanDie Rate schwerwiegender Infektionen blieb über einen Beobachtungszeitraum von bis zu 3 Jahren stabil.
Obserwacje prowadzone w okresie do 3 lat wykazały, że częstość występowania ciężkich
GermanDie gebrauchsfertige Lösung ist bei 25°C über 24 Stunden chemisch und physikalisch stabil.
Potwierdzono stabilność chemiczną i fizyczną roztworu po odtworzeniu w okresie 24 godzin w 25°C.
GermanJahre Die Lösung ist bei 25°C 24 Stunden lang chemisch und physikalisch stabil.
lata Wykazano trwałość chemiczną i fizyczną rozcieńczonego roztworu przez 24 godziny w temperaturze 25°C.
GermanPatienten, die stabil auf eine bestimmte Dosis eingestellt sind, sind nicht zwangsläufig eingeschränkt.
Wpływ taki może nie występować u pacjentów przyjmujących lek w stałej dawce.
GermanStellen Sie sicher, dass das Mikrofon und die Lautsprecher stabil an den Computer angeschlossen sind.
Upewnij się, że mikrofon i głośniki są prawidłowo podłączone do komputera.
GermanAmoxicillin ist gegenüber β -Laktamase-produzierenden Bakterien nicht stabil.
Amoksycylina jest podatna na rozłożenie przez betalaktamazy wytwarzane przez niektóre szczepy bakteryjne.
GermanDie gelöste und verdünnte Lösung ist 24 Stunden bei 25°C stabil.
Rozpuszczony i rozcieńczony roztwór leku zachowuje trwałość przez 24 godziny w temperaturze 25°C.
GermanVerdünnte Soliris-Lösungen sind 24 Stunden bei 2°C - 8°C stabil.
Rozcieńczone roztwory leku Soliris zachowują stabilność przez 24 godziny w temperaturze 2°C- 8°C.