« Sunitinib » traduction en polonais

DE

« Sunitinib » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Sunitinib » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « Sunitinib » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanEine Hartkapsel enthält Sunitinibmalat, entsprechend 25,0 mg Sunitinib.
Każda kapsułka zawiera jabłczan sunitynibu w ilości odpowiadającej 25 mg sunitynibu
GermanEine Hartkapsel enthält Sunitinibmalat, entsprechend 12,5 mg Sunitinib.
Każda kapsułka zawiera jabłczan sunitynibu w ilości odpowiadającej12, 5 mg sunitynibu
GermanSunitinib, der Wirkstoff in Sutent, ist ein Proteinkinasehemmer.
Substancja czynna preparatu Sutent, sunitynib, jest inhibitorem kinazy białkowej.
GermanIn vivo war Sunitinib im Knochenmark von Ratten nicht klastogen.
Sunitynib nie wykazywał działania klastogennego w szpiku kostnym in vivo u szczurów.
GermanStillzeit Sunitinib und / oder seine Metaboliten werden bei Ratten in der Milch ausgeschieden.
Laktacja Sunitynib i (lub) jego metabolity przenikają do mleka szczurów.
GermanAlle Erscheinungen traten bei klinisch relevanten Plasmakonzentrationen von Sunitinib auf.
Wszystkie wyniki uzyskano przy istotnych klinicznie poziomach stężenia osoczowego sunitynibu.
GermanIn vivo war Sunitinib im Knochenmark von Ratten nicht klastogen.
Sunitynib nie wykazywał działania klastogennego w szczurzym szpiku kostnym in vivo u szczurów.
GermanSutent ist ein Arzneimittel, das den Wirkstoff Sunitinib enthält.
Sutent jest lekiem zawierającym substancję czynną sunitynib.
GermanWenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Sunitinib oder einen der sonstigen Bestandteile
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek SUTENT
GermanGenotoxizität Das genotoxische Potenzial von Sunitinib wurde in vitro und in vivo untersucht.
Genotoksyczność Potencjalne działanie genotoksyczne sunitynibu oceniano zarówno in vitro, jak i in vivo.
GermanNahrung beeinträchtigt die Bioverfügbarkeit von Sunitinib nicht.
Pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną sunitynibu.
GermanEs ist nicht bekannt, ob Sunitinib oder sein primärer aktiver Metabolit beim Menschen in die Muttermilch übergeht.
Nie wiadomo, czy sunitynib lub jego główny czynny metabolit przenikają do mleka kobiecego.
GermanSUTENT 12,5 mg Hartkapseln Sunitinib Zum Einnehmen
SUTENT 12, 5 mg kapsułki twarde Sunitynib Do stosowania doustnego.
GermanDer Wirkstoff ist Sunitinib (als Malat-Salz).
Substancją czynną leku jest sunitynib (w postaci soli jabłczanowej).
GermanSUTENT 25 mg Hartkapseln Sunitinib Zum Einnehmen
SUTENT 25mg kapsułki twarde Sunitynib Do stosowania doustnego.
GermanSUTENT 50 mg Hartkapseln Sunitinib Zum Einnehmen
SUTEN 50 mg kapsułki twarde Sunitynib Do stosowania doustnego.
GermanSunitinib hat mit 2230 l ein großes Verteilungsvolumen, was auf eine Verteilung in das Gewebe hinweist.
Pozorna objętość dystrybucji (V/ F) w przypadku sunitynibu była znaczna – 2230 l, co wskazuje na penetrację leku do tkanek.
GermanNach metabolischer Aktivierung in der Rattenleber war Sunitinib bei Bakterien nicht mutagen.
Sunitynib nie wykazywał właściwości mutagennych w badaniach na bakteriach z zastosowaniem aktywacji metabolicznej przez wątrobę szczura.
GermanNach metabolischer Aktivierung in der Rattenleber war Sunitinib bei Bakterien nicht mutagen.
Sunitynib nie wykazywał właściwości mutagennych w badaniach na bakteriach z zastosowaniem aktywacji 20 metabolicznej przez wątrobę szczura.
GermanIn humanen Lymphozyten aus dem peripheren Blut induzierte Sunitinib in vitro keine strukturellen Chromosomenaberrationen.
Sunitynib nie indukował strukturalnych aberracji chromosomalnych w ludzkich limfocytach krwi obwodowej in vitro.

Autres mots

German
  • Sunitinib