« Support » traduction en polonais

DE

« Support » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Support » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « Support » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

German ~~~ Windows-Hilfe und Support ist das integrierte Hilfesystem für Windows.
Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows to wbudowany system Pomocy systemu Windows.
GermanAbgekündigtes Produkt - Support bis 30.09.2016 Ausschließlich Online SupportNo replacement
Produkt wycofany - ze wsparciem do 2016-09-30 Tylko wsparcie onlineNo replacement
GermanFragen Sie Ihren Computerhersteller nach Support, wenn für den Computer eine Garantie besteht.
Jeśli komputer jest na gwarancji, skontaktuj się z serwisem producenta komputera.
GermanAbgekündigtes Produkt - Support bis 30.09.2016 Ausschließlich Online SupportNo replacement  
Produkt wycofany - ze wsparciem do 2016-09-30 Tylko wsparcie onlineNo replacement
GermanHinweis: Erweiterter Support ist nur für gewerbliche Kunden verfügbar.
Uwaga: wsparcie dodatkowe jest dostępne tylko dla klientów komercyjnych.
GermanAnzeigen des Inhalts von Windows-Hilfe und Support zu bestimmten Aufgaben
Wyświetl zawartość Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows dotyczącą określonych zadań
GermanEntfernen Sie die Hardware, und wenden Sie sich für Support an den Hardwareanbieter.
Odłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem jego producenta.
GermanWeitere Informationen finden Sie, indem Sie unter Hilfe und Support nach "Bluetooth" suchen.
Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj hasło „Bluetooth” w Pomocy i obsłudze technicznej.
GermanDiese Supportanfragenummer ist für allen Anfragen an einen Support-Mitarbeiter erforderlich.
Należy podawać go podczas wszystkich kontaktów z naszymi specjalistami pomocy technicznej.
GermanWenden Sie sich für Support an Ihren Hosting-Anbieter oder Ihre Veröffentlichungsplattform.
Kontaktuj się ze swoją firmą hostingową lub platformą do publikacji w celu uzyskiwania pomocy.
GermanSuchbegriff für Hilfe und Support: WindowsUpdate_dt000
Termin do wyszukania w witrynie Pomocy i obsługi technicznej: WindowsUpdate_dt000
GermanWelche Art von Support Sie benötigen, richtet sich danach, wie Sie Windows erworben haben:
Do kogo należy się zwrócić w sprawie pomocy technicznej, zależy od sposobu zakupu systemu Windows:
GermanIst dies eine seriöse Website und verfügt sie über Support- und Kontaktinformationen?
Upewnij się, że aplikacja pochodzi z renomowanego źródła.
GermanWeitere Informationen dazu erhalten Sie beim Apple Support.
Aby dowiedzieć się więcej o tej zmianie, odwiedź stronę pomocy technicznej firmy Apple.
German(Besuchen Sie die Microsoft Hilfe und Support-Website.)
(Przejdź do witryny Pomoc i obsługa techniczna firmy Microsoft w sieci Web).
GermanAbgekündigtes Produkt - Support bis 31.12.2015 Ausschließlich Online SupportNachfolger: AXIS Q1602
Produkt wycofany - ze wsparciem do 2015-12-31 Tylko wsparcie onlineZastąpiony: AXIS Q1602
GermanAbgekündigtes Produkt - Support bis 31.12.2015 Ausschließlich Online SupportNachfolger: AXIS M1013
Produkt wycofany - ze wsparciem do 2015-12-31 Tylko wsparcie onlineZastąpiony: AXIS M1013
Germanweitere Informationen zum Microsoft Support-Angebot.
aby dowiedzieć się więcej na temat oferty pomocy technicznej firmy Microsoft.
GermanWeitere Informationen finden Sie unter Microsoft Support Lifecycle.
Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej cyklowi pomocy technicznej firmy Microsoft.
GermanI asked her to click Start once more and then click Help and Support.
Poprosiłem ją, aby kliknęła przycisk Start ponownie i kliknęła polecenie Pomoc i obsługa techniczna.

Autres mots

German
  • Support