« Sweet » traduction en polonais

DE

« Sweet » en polonais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Sweet » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « Sweet » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanFallweise wurde über das Auftreten eines Sweet Syndroms (akute febrile Dermatose) berichtet.
Sporadycznie donoszono o występowaniu zespołu Sweeta (ostrej dermatozy z gorączką).
GermanAndy Sweet ist Autor im Windows-Team bei Microsoft.
Andy Sweet jest autorem pracującym w firmie Microsoft w zespole Windows.
GermanGelegentlich wurde über das Auftreten eines Sweet-Syndroms (akute febrile neutrophile Dermatose) bei Krebspatienten berichtet.
Sporadycznie donoszono o występowaniu zespołu Sweeta (ostrej dermatozy neutrofilowej z gorączką) u pacjentów z nowotworem złośliwym.
GermanSelten (≥ 1/10000 bis < 1/1000) wurde über das Auftreten eines Sweet-Syndroms berichtet, obwohl in einigen Fällen eine zu Grunde liegende hämatologische Erkrankung hierzu beigetragen haben könnte.
Odnotowywano rzadko (≥ 1/ 10 000 do < 1/ 1 000) występowanie zespołu Sweeta, chociaż w niektórych przypadkach mogło odgrywać rolę współistnienie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.
GermanSelten (≥ 1/10000 bis < 1/1000) wurde über das Auftreten eines Sweet-Syndroms berichtet, obwohl in einigen Fällen eine zu Grunde liegende hämatologische Erkrankung hierzu beigetragen haben könnte.
Odnotowywano rzadko (≥ 10 000 do < 1/ 1 000) występowanie zespołu Sweeta, chociaż w niektórych przypadkach mogło odgrywać rolę współistnienie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. lec
GermanSelten (≥ 1/10000 bis < 1/1000) wurde über das Auftreten eines Sweet-Syndroms berichtet, obwohl in einigen Fällen eine zu Grunde liegende hämatologische Erkrankung hierzu beigetragen haben könnte.
Odnotowywano bardzo rzadko (≥ 1/ 10 000 do < 1/ 1 000) występowanie zespołu Sweeta, chociaż w niektórych przypadkach mogło odgrywać rolę współistnienie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.

Autres mots

German
  • Sweet