« 22 dezember » traduction en suédois

DE

« 22 dezember » en suédois

Consultez les phrases d'usage pour voir « 22 dezember » employé en contexte.

Traductions similaires pour « 22 dezember » en suédois

Dezember substantif

Exemples d'usage pour « 22 dezember » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanOktober bis zum 22. Dezember insgesamt sechs Verhandlungsrunden auf technischer Ebene stattgefunden.
Sedan har från den 30 oktober fram till den 22 december totalt sex förhandlingsrundor ägt rum på teknisk nivå.
GermanMit dem Massaker von Acteal, dem am 22. Dezember vergangenen Jahres 45 Menschen zum Opfer gefallen sind, ist nun das Schlimmste eingetreten, das zu befürchten war.
I dag har det värsta man kunde frukta inträffat, med massakern i Acteal, som krävde 45 döda den 22 december förra året.
GermanDamit würde auch das wichtige Abkommen, das Afghanistan am 22. Dezember letzten Jahres mit seinen Nachbarländern geschlossen hat, eine weitere Chance erhalten.
Därigenom skulle det viktiga avtal som Afghanistan slöt med grannländerna den 22 december förra året också få en extra chans.
GermanDas Europäische Parlament und der Rat haben am 22. Dezember 2003 der Ernennung des Europäischen Datenschutzbeauftragten zugestimmt; die Ernennung wurde am 17.
Den 22 december 2003 kom Europaparlamentet och rådet överens om att utse en europeisk datatillsynsman, och beslutet trädde i kraft den 17 januari 2004.
GermanHierzu hat er eine Reihe von Maßnahmen beschlossen – speziell am 22. Dezember 2003 den Rahmenbeschluss zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornografie.
Detta är ett område på vilket rådet har antagit en rad åtgärder, framför allt rambeslutet den 22 december 2003 om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi.
GermanDezember wohl entwickeln werden.
Eftersom det gör att vi ställs inför frågan vad vi skall göra sedan skulle jag vilja fråga kommissionären hur hon tror att frågan kommer att utvecklas i rådet den 22 december.
GermanDezember nach Venezuela gereist.
Med tanke på den omedelbara nödvändigheten att göra en utvärdering av behoven begav sig emellertid en expert från kontoret för humanitärt bistånd, ECHO till Venezuela redan den 22 december.
Autres mots
German
  • 22 dezember