« Verletzung » traduction en suédois

DE

« Verletzung » en suédois

DE

Verletzung {féminin}

volume_up
Verletzung (aussi: Schaden, Schädigung)
volume_up
skada {gen. comm.}
Zu behaupten, dies verursache keine Verletzung, ist einfach absurd.
Det är skrattretande att påstå att detta inte medför skada.
Zum Zeitpunkt der Verletzung oder Erkrankung ist die erste Reaktion die Abschottung vom Rest des Körpers.
Vid skador eller vid sjukdomar, är kroppens första reaktion att stänga av sig från resten av kroppen.
Wir haben untersucht, ob ein Fall von Dumping oder eine Verletzung des Gemeinschaftsinteresses vorlag - und wir alle wissen, wer angeblich geschädigt worden ist.
Vi har undersökt om det förekommit dumpning eller skada - och vi vet alla vem som påstår att man har åsamkats skada.
Verletzung (aussi: Affront)
Betrifft: Neuerliche Verletzung der Menschenrechte im besetzten Zypern
Angående: Kränkning av de mänskliga rättigheterna i den ockuperade delen av Cypern
Armut stellt eine Verletzung der Menschenrechte dar und zerstört Familien.
Fattigdom utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och bryter ned familjerna.
Nach meinem Dafürhalten ist das eine weltweite Verletzung der Menschenrechte.
Jag ser detta som en global kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Exemples d'usage pour « Verletzung » en suédois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

GermanAll das bedeutet eine flagrante Verletzung der nationalen Befugnisse Frankreichs.
Allt detta utgör ett tydligt kränkande av Frankrikes nationella befogenheter.
GermanVerletzung der Menschenrechte in Kolumbien, insbesondere der Fall Brendan Forde
Kränkningar av mänskliga rättigheter i Colombia, särskilt fallet fader Brendan Forde
GermanDas ist eine Verletzung des wichtigsten Menschenrechts, des Rechts auf Leben.
Det är ett brott mot den mest grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till liv.
Germanzur Verletzung der Menschenrechte und des humanitären Rechts in Tschetschenien.
om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten i Tjetjenien.
GermanDie Verletzung von Bürgerrechten ist keine innere Angelegenheit eines Mitgliedstaates.
Brott mot medborgarnas rättigheter är inte en intern fråga för medlemsstaterna.
GermanEs ist eine eklatante Verletzung der internationalen Gesetze über die Menschenrechte.
Det är ett uppenbart brott mot internationella lagar om mänskliga rättigheter.
GermanEs sieht also nach einer Verletzung des EU-Rechts durch Großbritannien aus.
Förenade kungariket bryter därför på ett tydligt sätt mot EU: s lagstiftning.
GermanDie Zulassung dieser Anfrage wäre eine Verletzung der festgelegten Tagesordnung.
Att ta upp denna fråga skulle bryta den fastställda föredragningslistan.
GermanDie Verletzung der Menschenrechte heute ist die Ursache für die Konflikte von morgen.
Dagens kränkningar av mänskliga rättigheter är orsaken till morgondagens konflikter.
GermanSehr besorgniserregend ist auch die anhaltende Verletzung von Menschenrechten.
Det är också mycket oroande med de kontinuerliga brotten mot de mänskliga rättigheterna.
GermanEs handelt sich um die weltweit am meisten vorkommende Verletzung der Menschenrechte.
Det handlar om det mest omfattande förtrycket av mänskliga rättigheter i hela världen.
GermanDeren Verletzung kann und darf nicht als innere Angelegenheit betrachtet werden.
Brott mot dessa kan inte - får inte - ses som interna angelägenheter.
GermanDiese Verletzung der internationalen Rechtsordnung kann nicht hingenommen werden.
Den kränkningen av den internationella rättsordningen är oacceptabel.
GermanMir scheint, daß dies ebenfalls eine Verletzung der Menschenrechte darstellt.
Det är enligt min uppfattning ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
GermanWir wissen, was dieses System hinsichtlich der Verletzung der Grundrechte bedeutet.
Vi vet vad det innebär i termer av brott mot grundläggande rättigheter.
GermanDer Menschenhandel stellt eine äußerst schwer wiegende Verletzung der Menschenrechte dar.
Människohandel är ett mycket allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna.
GermanDie Arbeitszeitrichtlinie ist an sich schon eine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips.
Arbetstidsdirektivet är i sig själv ett brott mot subsidiaritetsprincipen.
GermanGoogle kann rechtliche Schritte einleiten, wenn diese Verletzung gegen das Gesetz verstößt.
Google kan samarbeta med polismyndigheten om överträdelserna utgör lagbrott.
GermanDie weltweite Verletzung der Rechte der Frau ist uns, wie ich meine, wohl bewusst.
Jag tror att vi är fullständigt medvetna om hur kvinnors rättigheter kränks runtom i världen.
GermanEs ist die Institutionalisierung der Verletzung der Menschenrechte durch die Regierung.
Regeringen institutionaliserar kränkandet av de mänskliga rättigheterna.