« colonial » traduction en danois

EN

« colonial » en danois

EN

colonial {adjectif}

volume_up
colonial
Mr Varela Suanzes-Carpegna has done an extremely thorough job, but we heard President Morales of Bolivia speak earlier this evening of 500 years of colonial plundering.
Varela Suanzes-Carpegna har gjort et grundigt stykke arbejde, men vi hørte tidligere i aften, hvordan Bolivias præsident Morales talte om 500 år med kolonial plyndring.
This represents an almost colonial attitude which places the Union's values above those of others and means that other countries are at risk of pressure from the Union if they hold different values.
Her gives der nærmest udtryk for en kolonial holdning, som indebærer, at Unionens værdier er andres overlegne, og at andre lande risikerer pression, hvis de har afvigende værdier.

Synonymes anglais de « colonial »

colonial
English

Exemples d'usage pour « colonial » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe position of the developing countries is worse than in the days of colonial rule.
Situationen for udviklingslandene er værre end dengang, der var koloniherredømme.
EnglishThis is a colonial war at the beginning of the twenty-first century and nothing else!
Det drejer sig om en kolonikrig i starten af det 21. århundrede og intet andet.
EnglishThe Chechen war showed that clearly, and there will be more colonial wars.
Det så vi entydigt med krigen i Tjetjenien, og der vil komme flere kolonikrige.
EnglishA crime, because Indonesian colonial occupation has lasted for 24 years.
Det er en forbrydelse, fordi den indonesiske kolonibesættelse har varet i 24 år.
EnglishOld colonial links with Europe have long since stopped being any guarantee.
Gamle kolonibånd med Europa er for længst ophørt med at være nogen garanti.
EnglishWe ought to seize this opportunity and bring the last colonial episode in Africa to an end.
Vi burde benytte lejligheden til at afslutte den sidste koloniale episode i Afrika.
EnglishPart of our wealth came from the colonial plundering inflicted on Africa.
En del af vores rigdom stammer fra kolonitidens udplyndring af Afrika.
EnglishThat was the case under Dutch colonial rule, and that has actually never changed.
Det var allerede sådan under det nederlandske kolonistyre, og det har faktisk aldrig ændret sig.
EnglishFor two centuries, in the colonial era, we exploited or destroyed it.
I to århundreder har vi udnyttet eller ødelagt Afrika, under kolonitiden.
EnglishThe other former colonial powers of Europe have done the same in the same situation.
Det samme har været tilfældet med de andre europæiske tidligere kolonimagter i samme situation.
EnglishFor example, the French army was used for the colonial wars: Madagascar, Indo-China, Algeria.
Specielt den franske hær er blevet brugt i kolonikrige: Madagascar, Indokina, Algeriet.
EnglishThe entire accession process reminds me of colonial-type dependencies.
Hele tiltrædelsesprocessen minder om en kolonisationsagtig anneksion.
EnglishDevelopment policy is often seen as some kind of post-colonial deal that eases our conscience.
Det er spørgsmål, der berører os alle, og min gruppe støtter den derfor.
EnglishIt has a huge diplomatic corps which reflects its colonial past.
Det har et kæmpestort diplomatkorps, og det er udtryk for landets fortid som kolonimagt.
EnglishI do not agree with Mr Da Costa who said a moment ago that this might be somewhat neo-colonial.
Jeg er ikke enig med hr. da Costa i, at det måske virker neokolonialt.
EnglishThe Chechnya problem is a colonial problem and must be resolved as such.
Denne politik omfatter altså ikke kun ét, men begge elementer.
EnglishBut when it comes to the crunch, certain EU countries ' old colonial cloven hooves peep out.
Men når det kommer til stykket, stikker visse EU-landes gamle koloniale " hestefod« altså frem.
EnglishThen again, what right does this House have, even today, to criticise British colonial policies?
Hr. formand, debatten i dag om krænkelser af menneskerettighederne er centreret omkring Tibet.
EnglishIn future, we will have to learn to live without fishing concessions bequeathed to us by our colonial past.
Vi må lære at klare os uden disse fiskerettigheder, der er et levn fra kolonitiden.
EnglishIt is a poorly disguised continuation of colonial exploitation.
Det er en dårligt maskeret fortsættelse af kolonitidens udbytning.