« cream » traduction en danois

EN

« cream » en danois

DA

EN cream
volume_up
{seulement singulier}

cream
If not, when will we see wine made without grapes and butter without cream?
I modsat fald, hvornår vil vi da opleve en vin uden druer og smør uden fløde?
It is rather like those awful restaurants where they put cream or parsley on everything and in the end ruin every dish.
Det er lidt ligesom på dårlige restauranter, hvor man kommer fløde eller persille på det hele og så ender med at ødelægge alle retterne.
The Commission wanted cream, low-fat cream, non-fat cream and sterilized cream, which have 38 additives, to be allowed to have more.
Kommissionen ønskede, at der kan tilsættes yderligere tilsætningsstoffer til fløde, også helt eller delvis inddampet og pasteuriseret fløde, som hidtil har kunnet fremvise 38 tilsætningsstoffer.

Synonymes anglais de « cream »

cream

Exemples d'usage pour « cream » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is not whipped cream we want, it is citizens ' rights.
Vi vil ikke kun have flødeskum til kaffen, vi vil have borgerrettigheder.
EnglishIt is your job, Commissioner, to invite the Member States to send only the cream of the cream.
Hr. kommissær, det er Deres opgave at opfordre medlemsstaterne til kun at sende de bedste af de bedste.
EnglishSo, it appears that where olive oil is consumed, there are no Americans, fat with ice cream.
Men nu er det sådan, at der, hvor man spiser meget olivenolie, er der ingen overfede ice-cream amerikanere.
EnglishChrome for Android Beta is available on phones and tablets running Android 4.0+, Ice Cream Sandwich.
Chrome til Android Beta er tilgængeligt til telefoner og tablets, der kører Android 4.0+, Ice Cream Sandwich.
EnglishProviding protective equipment, such as sunglasses, hats, or sun tan cream, and making sure that they wear them?
Det er ikke EU ' s opgave at fortælle arbejdstagerne, at de ikke må arbejde med bar overkrop eller iført shorts.
EnglishCurrently, full-cream milk is fully subsidised, semi-skimmed milk is semi-subsidised and skimmed milk receives no subsidy.
I øjeblikket gives der fuld støtte til sødmælk, halv støtte til letmælk og ingen støtte til skummetmælk.
EnglishIn the United States in 1994, there was a case connected with contaminated ice cream where nearly a quarter of a million people became ill.
I 1994 var der i USA et tilfælde med inficeret is, hvor næsten en kvart million mennesker blev syge.
EnglishFor how long will the toothpaste still taste good and for how long will the perfume or the skin cream remain safe to use and not turn rancid?
Hvor længe smager tandpastaen godt, og hvor længe er parfumen eller hudcremen i orden og ikke harsk?
EnglishFor products other than full-cream milk, the subsidy should be calculated on the basis of low-fat solids or a maximum butterfat content of 50 %.
For andre produkter end sødmælk bør støtten beregnes på baggrund af fedtfattigt tørstof eller et maksimumindhold af mælkefedt på 50 %.
EnglishThe aim of schemes such as this is to do away with surplus stocks, and since full-cream milk contains the most butterfat, it receives the highest subsidy.
Ordninger som denne har til formål at komme overskuddet til livs, og da der er mest mælkefedt i sødmælk, har sødmælk fået mest støtte.
EnglishIf you own a small local ice cream shop, you probably want to show your ads and special offers to people in nearby cities only.
Hvis du har en lokal isbutik, ønsker du sandsynligvis kun at vise dine annoncer og dine særtilbud til personer i den by, butikken ligger i, samt omkringliggende byer.
EnglishFor some years now, Sweden has been providing full cream milk instead of semi-skimmed milk, simply in order to meet the requirements for milk subsidies.
For nogle år siden begyndte mange svenske skoler at servere standardmælk i stedet for letmælk, bare for at opfylde kravene for at modtage mælkesubsidier.
EnglishIf the owner of an ice-cream stall or hardware shop were to do his accounts in the same way, it would be unlawful and lead to legal action by the tax office.
Hvis indehaveren af en iskiosk eller en isenkræmmer førte deres regnskaber på samme måde, ville det være ulovligt og føre til en sag hos Told og Skat.
EnglishThe House will be aware that banks availed themselves of the transition period to cream off excessive exchange charges and, to some extent, this is still happening.
Parlamentet vil være klar over, at bankerne selv benyttede sig af overgangsperioden til at skumme fløden ved umanerlige valutagebyrer, og dette sker i nogen grad stadig.
EnglishAnd governments have no objection; in fact they are doing their utmost here, given that, as we all know, they cream off huge sums of money from manufacturers supplying arms.
De, der sidder på regeringsmagten, samtykker og bidrager i allerhøjeste grad til dette, eftersom våbenlevering som bekendt giver en god provision, der betales af producenterne.
EnglishAs regards the milk sector, on 15 July, the management committee for milk decided to extend the period of use of butter and butter concentrates in bread, cakes, pastries and ice cream.
For mejerisektoren besluttede Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter den 15. juli at forlænge anvendelsesfristen for smør og smørkoncentrater i bagværk og is.
EnglishThe fair principle that the polluter pays is useful to cream profits from polluting companies, but not a sound argument to considerably increase the costs for households.
Det berettigede princip om, at forureneren betaler, er godt til at skumme fløden af forurenende virksomheders udbytte, men ikke et argument for at øge husholdningernes udgifter væsentligt.
EnglishIt is unacceptable that when we are making such enormous scientific advances we still accept the infliction of pain on small animals in order to find out whether a new face cream is safe.
Det er uacceptabelt, at vi med de kolossale videnskabelige fremskridt stadig accepterer, at små dyr påføres smerte med henblik på at finde ud af, hvorvidt en ny ansigtscreme er sikker.
EnglishEarlier this week the US-ASEAN Business Council, which represents the cream of American and South-East Asian business people, made a strong denunciation of economic sanctions against Burma.
Tidligere på ugen fordømte US-ASEAN-forretningsrådet, der repræsenterer toppen af amerikanske og sydøstasiatiske forretningsfolk, i stærke vendinger de økonomiske sanktioner mod Burma.