« I spent some time » traduction en danois

EN

« I spent some time » en danois

Consultez les phrases d'usage pour voir « I spent some time » employé en contexte.

Traductions similaires pour « I spent some time » en danois

I pronom
Danish
spent verbe
Danish
to spend verbe
Danish
some adjectif
some adverbe
Danish
some pronom
Danish
time substantif
to time verbe

Exemples d'usage pour « I spent some time » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI spent some time working on a lot of these reports.
Jeg har været med til at arbejde på mange af disse betænkninger.
EnglishMr Dupuis, you will not be surprised to hear that I spent some time last night studying this matter.
Hr. Dupuis, De vil ikke blive overrasket over, at jeg har tilbragt en del af natten med at studere dette spørgsmål.
EnglishI can tell you this from first hand experience, as I spent some time there when both countries were still united.
Jeg kan fortælle Dem det, fordi jeg har opholdt mig der i lang tid, faktisk i den tid, hvor de to lande endnu var én helhed.
EnglishI spent some time too looking at the rights of disabled consumers who traditionally have gained employment in this field of the telecommunications industry.
Jeg har brugt tid på at se på rettighederne for handicappede brugere, der traditionelt har fået beskæftigelse på dette område af telekommunikationsindustrien.

Autres mots

English
  • I spent some time