« idea » traduction en danois

EN

« idea » en danois

volume_up
idea {substantif}
EN

idea {substantif}

volume_up
This was not my idea but the idea of Whitfield Primary School in Dundee, Scotland.
Det var ikke min idé men en idé udtænkt af Whitfield Primary School i Dundee, Skotland.
The idea of setting up a case book and collecting evidence is an excellent idea.
Det er en glimrende idé at oprette en database over retsafgørelser.
But when an idea comes to change that situation, immediately there is resistance.
Men når der kommer en idé, der ændrer på den situation, opstår der straks modstand.
It is a shame that this idea slightly taints the overall tone of this report.
Den forelagte betænkning skæmmes en smule ved denne opfattelse, og det er synd og skam!
Offentligheden kan se lige igennem denne særlige fantasifulde opfattelse.
Madam President, the United States has a strange idea of international law.
Fru formand, USA har en besynderlig opfattelse af international lov og ret.
Both institutions identify the most important areas where this idea should be applied.
Begge institutioner udpeger de største områder, hvor dette begreb skal anvendes.
Let us remember that this was originally an initiative from Felipe Gonzales, who proposed this fine idea.
Det var Felipe Gonzales, som tog initiativ til at introducere dette flotte begreb.
With regard to the centre of main interests of a company or of a legal person, this idea is clearly defined in Article 3.
Hvad angår centeret for skyldnerens hovedinteresser, er dette begreb nemlig fuldgyldigt defineret i artikel 3.

Synonymes anglais de « idea »

idea

Exemples d'usage pour « idea » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI therefore support the idea of transnational lists in the European Parliament.
Derfor går jeg ind for muligheden af transnationale lister i Europa-Parlamentet.
EnglishI have no idea what more positive answer I could give him than to simply say yes.
Jeg ved ikke, hvilket stærkere svar jeg kan give Dem end simpelthen at sige ja.
EnglishMany of you have referred to the idea of full employment as a fundamental element.
Mange af Dem har nævnt idéen om fuld beskæftigelse som et grundlæggende element.
EnglishWe support the idea of a European Prosecution Office and its being independent.
Vi støtter forslaget om den europæiske anklagemyndighed og dennes uafhængighed.
EnglishI am glad that this idea of mine has met with a positive response in principle.
Jeg er glad for, at min tanke har vakt principiel genklang i Den Liberale Gruppe.
EnglishThe idea is that fingerprinting 14-year-old children is completely unacceptable.
Idéen er, at registrering af fingeraftryk af 14-årige børn er komplet uacceptabel.
EnglishI have absolutely no idea of what the British Government's view is on this issue.
Jeg aner ikke det mindste om, hvad den britiske regering tænker om dette forhold.
EnglishThe Spanish Prime Minister has already subscribed to that idea before this House.
Den spanske ministerpræsident har allerede tilsluttet sig idéen her i Parlamentet.
EnglishFinally, the idea of a referendum is frequently being mooted in a few countries.
Endelig, fru formand, tales der i nogle lande temmelig meget om en folkeafstemning.
EnglishNow, as you know, the idea has been put forward again by the Portuguese delegation.
Vi vil tage den op til fornyet overvejelse, men det hele afhænger af merværdien.
EnglishFinally, there was also broad agreement on the idea of a conference on the Balkans.
Endelig var der bred tilslutning til tankerne om at afholde en Balkan-konference.
EnglishMr Spiers, the idea that you have just put forward is not entirely new to me.
Hr. formand, ærede medlem, den tanke, De her fremsætter, er ikke helt ny for mig.
EnglishAnd I am quite ready to support the idea that something should perhaps be planned.
Og jeg er helt parat til at støtte ideen, om at man måske skal bestemme noget.
EnglishWhy are all these people fighting and militating for the idea of a constitution?
Alle de, der kæmper for idéen om en forfatning, hvorfor gør de det egentlig?
EnglishI can also accept the idea in the second proposed paragraph of Amendment No 47.
Jeg kan endvidere acceptere idéen i det andet foreslåede punkt i ændringsforslag 47.
EnglishI also think it is good that the idea of a graded eco-label has been done away with.
Jeg synes også, det er fint, at man har sluppet tanken om et trindelt miljømærke.
EnglishIn this respect the certification of electricity is an idea to be supported.
I den forstand er en certificering af elektriciteten en tanke, der bør støttes.
EnglishThe idea developed by some to create a 'Social Label'should be seized upon.
Idéen med indførelsen af et» socialt mærke«, som nogle har talt om, skal gribes.
EnglishI, therefore, strongly support the idea of introducing a directive of this kind.
Jeg går derfor stærkt ind for idéen om at indføre et direktiv af denne art.
EnglishThat was the idea behind our desire to obtain ten more days or another fortnight.
Det var tanken, som lå bag vores ønske om at få yderligere 10 eller 15 dage.