« identity » traduction en danois

EN

« identity » en danois

volume_up
identity {substantif}
EN

identity {substantif}

volume_up
What Europeans are waiting for is the affirmation of their own European identity.
Europæerne forventer, at en sådan selvstændig europæisk identitet manifesterer sig.
The regime introduced a gender apartheid that totally denied women’ s identity.
Regimet indførte en kønsapartheid, som totalt fornægtede kvinders identitet.
This time the government is looking for a European identity, a European reference point.
Denne gang søger regeringen en europæisk identitet, et europæisk referencepunkt.

Exemples d'usage pour « identity » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYou clearly state at a number of points that the goal is a defence identity.
De siger entydigt nogle steder i betænkningen, at målet er en forsvarsidentitet.
EnglishEurope already has a joint security identity in the form of NATO and the OSCE.
En fælles europæisk sikkerhedsidentitet eksisterer allerede i form af NATO og OSCE.
EnglishI believe that it is very important for the identity of the new modern Europe.
Ligestillingsproblematikken er særlig relevant i de østeuropæiske stater.
EnglishThis search for the roots of our identity does not mean creating divisions.
Denne søgen efter vores identitets rødder betyder ikke, at der skabes en ny opdeling.
EnglishThis identity crisis is equally obvious with regard to the role of the Union in the world.
Identitetskrisen er lige så indlysende, når det gælder Unionens rolle i verden.
EnglishThey also need a sense of their cultural identity, community of faith and tradition.
Polsk solidaritet ville ikke have eksisteret uden en civilisation baseret på kærlighed.
EnglishWhat we do, however, know is that he had no valid identity papers and was to be deported.
Vi ved derimod, at han ikke havde gyldige identitetspapirer og skulle udvises.
EnglishIf anything, the European defence identity should serve to strengthen NATO ".
Denne europæiske forsvarsdimension tjener netop til at styrke NATO. "
EnglishThey want to bring their creativity to bear on the political creation of a European identity.
Jeg kan identificere en række aspekter af forholdet med vores naboer mod øst.
EnglishIt may also mean that we are forced to carry identity documents.
Den kan også indebære, at vi bliver tvunget til at have identitetspapirer på os.
EnglishI still remember that it was a major event in my youth to get my own identity card.
Jeg husker stadig, at det var en større begivenhed i min ungdom at få mit eget identitetskort.
EnglishLanguages such as Catalan are part of the identity of peoples who make up the European Union.
Sprog som catalansk er en del af identiteten hos de mennesker, der udgør EU.
EnglishThis increased awareness does not, however, affect identity alone.
Men denne spirende bevidsthed er ikke blot knyttet til regionernes identitetsfølelse.
EnglishWe have to address them all if we are serious about a European defence identity.
Vi må gøre brug af hele kapaciteten, hvis vi mener det alvorligt med en europæisk forsvarsidentitet.
EnglishNATO security and defence cannot possibly have a European identity.
Det er ikke muligt at have en europæisk sikkerheds- og forsvarsidentitet inden for NATO.
EnglishIf you think you may bethe victim of identity theft, contact your local police.
Hvis du mener, du har været offer for identitetstyveri, skal du kontakte de lokale politimyndigheder.
EnglishNeedless to say, this identity can only find expression in true European policy.
Hvis identiteten skal komme til udtryk, kan det naturligvis kun ske gennem en rigtig europæisk politik.
EnglishConcerning the identity of the operation, I distinctly mentioned the logo and the discussion.
Hvad angår operationens navn, nævnte jeg logoet og diskussionen herom.
EnglishWhy should someone who comes to visit us, one of our citizens, hand over their identity cards?
Hvorfor skal en person, der kommer på besøg hos os, en af vores borgere, aflevere sit pas.
EnglishSurely there is then no need to seize their identity cards or driving licences?
Det er da ikke nødvendigt at inddrage pas eller kørekort.