« idol » traduction en danois

EN

« idol » en danois

volume_up
idol {substantif}
DA

« idol » en anglais

EN

EN idol
volume_up
{substantif}

idol
As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one.
Hvad altså Spisningen af Offerkødet angår da vide vi at der er ingen Afgud i Verden og at der ingen Gud er uden een.
idol (aussi: role model)
idol

Synonymes anglais de « idol »

idol

Exemples d'usage pour « idol » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe idol is the total yet limited presence of the symbol itself.
Afguden er selve symbolets fulde og hele, men temmelig begrænsede tilstedeværelse.
EnglishIs this man Coniah a despised broken idol?
Er denne Konja da et usselt sønderslået Kar et Redskab ingen bryder sig om?
EnglishSo for goodness'sake, save Europe, by ceasing to offer up harebrained and fanciful ideas to the idol of harmonisation.
Så red venligst Europa ved at holde op med at nære harmoniseringsuhyret med uansvarlige hjernespind.
Englishthat the idol is any thing, or that which is offered in sacrifice to idols is any thing?
EnglishAnd they made a calf in those days, and offered sacrifice unto the idol, and rejoiced in the works of their own hands.
Og de gjorde en Kalv i de Dage og bragte Offer til Gudebilledet og frydede sig ved deres Hænders Gerninger.
EnglishWoe to the idol shepherd that leaveth the flock!
EnglishBut, in both cases, the symbol and the idol merge into the image and the ability of the human being to transcend itself.
I begge tilfælde smelter symbolet og afguden imidlertid sammen i afbildningen og menneskets adgang ud over ham selv.
EnglishBut I am rather afraid that the confidence pact will seem to be an idol with feet of clay, because I still do not see any real pact.
Men jeg er alligevel bange for, at tillidspagten vil vise sig at være en kolos på lerfødder, fordi jeg stadig ikke rigtig kan se nogen pagt.
EnglishI would prefer to take up the distinction made two days ago in a daily newspaper by a French philosopher, Jean Luc Nancy, between the symbol and the idol.
Jeg foretrækker at genoptage den skelnen, en fransk filosof, Jean Luc Nancy, beskrev for to dage siden i et dagblad, mellem symbolet og afguden.
EnglishHowbeit there is not in every man that knowledge: for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol; and their conscience being weak is defiled.
EnglishFor if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols;
Thi dersom nogen ser dig som har Kundskab sidde til Bords i et Afgudshus vil så ikke Samvittigheden hos den som er skrøbelig blive opbygget til at spise Afgudsofferkødet?
EnglishAnd also Maachah his mother, even her he removed from being queen, because she had made an idol in a grove; and Asa destroyed her idol, and burnt it by the brook Kidron.
Han fratog endog sin Moder Ma'aka Værdigheden som Herskerinde fordi hun havde ladet lave et Skændselsbillede til Ære for Asjera; Asa lod hendes Skændselsbillede nedbryde og brænde i Kedrons Dal.
EnglishTo make an idol of this rate is not only stupid but also a direct assault upon the many families in which the father or mother is now coming home with a redundancy notice instead of a wage slip.
At gøre dette mål til helligt er ikke bare dumt, men direkte forbryderisk over for de mange familier, hvor faderen eller moderen nu kommer hjem med en fyreseddel i stedet for en lønseddel.