« rather not » traduction en danois

EN

« rather not » en danois

DA

EN rather not
volume_up
{adverbe}

rather not (aussi: reluctantly, unwillingly)
volume_up
nødig {adv.}

Traductions similaires pour « rather not » en danois

rather adjectif
Danish
rather adverbe
not adverbe
Danish

Exemples d'usage pour « rather not » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishShe is rather pleased with the reams of paper which the Commission has produced.
Hun er temmelig tilfreds med den stabel papir, som Kommissionen har produceret.
EnglishIn order to enlarge it stone must be laid on stone, or rather stone after stone.
For at udvide det skal der lægges sten på sten eller bedre endnu sten efter sten.
EnglishActually, the chairman's reply seemed rather ironic, as he gave it at 8.32 p. m.
Det er rigtigt, at formandens svar virkede en smule ironisk, da han sagde det kl.
EnglishMr President, accidental marine pollution is in reality a rather odd expression.
Hr. formand, utilsigtet havforurening er i virkeligheden et lidt mærkeligt udtryk.
EnglishThe practical value of the process is, in our experience, rather limited anyway.
Efter hvad vi har erfaret, er projektets praktiske værdi i forvejen ret begrænset.
EnglishMr President, I must say that this is a rather complex part of EU legislation.
Hr. formand, jeg må sige, at dette er en ret så kompleks del af EU-lovgivningen.
EnglishAdmittedly, this reform is one of increasing flexibility rather than dismantling.
Det er helt klart, at reformen her består i en smidiggørelse og ikke en opløsning.
EnglishSo you can understand why the transport operators are rather critical of that.
Så forstår De nok, at der naturligvis lyder kritik fra transportvirksomhederne.
EnglishOur focus must be on implementing measures rather than on drafting guidelines.
Der skal fokuseres på gennemførelsen snarere end på opstilling af retningslinjer.
EnglishThey are a rather obvious category of people who might be inclined to do that.
Det er en ret tydelig kategori af mennesker, der er tilbøjelig til at gøre det.
EnglishLet us therefore be prudent, rather than naive or complicit in a further genocide.
Så lad os være forsigtige snarere end naive eller medskyldige i et nyt folkedrab.
EnglishI hope that you will be pro-active rather than sit back and let things happen.
Vi bør også sikre dette resultat for fremtiden i den interinstitutionelle aftale.
EnglishWe are going to reform the Pact, or rather, to adjust its implementing measures.
Vi vil reformere pagten eller snarere tilpasse dens gennemførelsesforanstaltninger.
EnglishThey would rather have help developing their local shipyards and fishing fleets.
De vil hellere have hjælp til at genopbygge de lokale skibsværfter og fiskerflåder.
EnglishOnce again for BSE, rather than the 15 million ECU which Parliament had proposed.
Igen til BSE i stedet for 15 mio ECU, således som Parlamentet havde foreslået.
EnglishFirstly, it is based on equality and the rule of law, rather than on raw power.
For det første er det baseret på lighed og retsstatsprincippet og ikke på rå magt.
EnglishI note with regret that the control system is rather general and superficial.
Jeg noterer med beklagelse, at kontrolsystemet er noget generelt og overfladisk.
EnglishThe key is therefore not to promote free trade, but rather to promote fair trade.
Kodeordet er derfor ikke at fremme frihandel, men i at fremme en retfærdig handel.
EnglishI regret that we are down to one hour rather than the usual one and a half hours.
Jeg beklager, at vi er nede på én time i stedet for den sædvanlige halvanden time.
EnglishA great many decisions are made during these meetings of rather doubtful status.
Der træffes også en del beslutninger med lidt tvivlsom status på disse møder.