« side » traduction en danois

EN

« side » en danois

volume_up
side {substantif}
DA
DA

« side » en anglais

EN

EN side
volume_up
{substantif}

side (aussi: page)
Two states, living side by side in peace - that is the only viable solution.
To stater, der lever side om side i fred - det er den eneste holdbare løsning.
But the other side, the development policy side, is important too.
Men også den anden side, den udviklingspolitiske side, er vigtig.
We want to see two states living side by side, peaceful and prosperous.
Det, vi ønsker at se, er to stater, der lever side om side i fred og velstand.
side (aussi: batch, faction, party)
She did not come down on one side or the other or make any such suggestion.
Hun tog ikke parti for den ene eller anden side og fremsatte ikke noget forslag.
One side has the right to a state prosecutor, the other to its judge.
Et parti får tildelt en anklager, et andet en dommer.
In fact, Hamas took the side of those who spread violence and terror.
Faktisk tog Hamas parti med dem, der spreder vold og terror.

Synonymes anglais de « side »

side

Exemples d'usage pour « side » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI say this in reply to your statements that we should look at the support side.
Dette siger jeg som svar på Deres henvisninger til, at man må se på støttesiden.
EnglishBut now we do not see them at our side on the issue of a true employment policy.
Vi vil ikke fra nu af se dem begynde at føre en virkelig beskæftigelsespolitik.
EnglishNeither side has been able to draw maximum benefits from the existing cooperation.
Ingen af siderne har kunnet drage maksimale fordele af det nuværende samarbejde.
EnglishWe are hoping for a positive reply and a positive response from the Turkish side.
Vi håber i den forbindelse på et positivt svar og en positiv reaktion fra Tyrkiet.
EnglishOn this side Jordan, in the land of Moab, began Moses to declare this law, saying,
Hinsides Jordan i Moabs Land tog Moses sig for at fremsætte følgende Lovudlægning:
EnglishIt would perhaps be wiser to line up on the side of common sense from the outset.
Det ville måske være klogere, hvis man på forhånd slog ind på fornuftens vej.
EnglishIt was the despised Samaritan who did not pass by on the other side as others had.
Det var den foragtede samaritan, der ikke gik forbi, som de andre havde gjort.
EnglishHere we see the dark side of the so-called global village of information technology.
Her viser skyggesiden af informationsteknologiernes såkaldte globale landsby sig.
EnglishIt is now for you, over the coming years, to win them, too, over to your side.
- Hr. formand, i dag vil flertallet af De Liberale stemme for Barroso-Kommissionen.
EnglishSecondly, it would be possible to make a correction on the expenditure side.
Den anden mulighed består i, at man kunne foretage en korrektion på udgiftssiden.
EnglishThe other side of the coin is that they want to avoid binding obligations in a way.
En anden sag er så måske, at de på sin vis vil forsøge at undgå bindende krav.
EnglishThat is why we do not wish to come down on the side of any particular process.
Derfor vil vi ikke her lægge os fast på ensidigt at foretrække en bestemt procedure.
EnglishWe side with everyone in the Ukraine who stands up for their democratic rights.
EU må tage alle diplomatiske midler i brug for at bidrage til, at det sker.
EnglishClick the Translated foreign pages link on the left side of the search results page.
Klik på linket Oversatte udenlandske sider til venstre for søgeresultatsiden.
EnglishToday, we have voted on an amending budget affecting the income side of the EU budget.
Vi har i dag stemt om et ændringsbudget, som vedrører EU-budgettets indtægtsside.
EnglishA balance must be achieved, both from the revenue side and from the expenditure side.
Og dette skal finde et afbalanceret udtryk såvel på indtægts- som på udgiftssiden.
EnglishBut if someone on this side asks for the floor, it is rare that any notice is taken.
Men hvis der er nogen, der beder om ordet herfra, bliver det næsten aldrig bemærket.
EnglishThe Russian side firmly denied the allegations which had been published in the media.
Russerne benægtede kategorisk de påstande, der er blevet offentliggjort i medierne.
EnglishHe also said that the European Union side has given weeks, not months, for a response.
Han sagde også, at EU har krævet et svar inden for nogle uger og ikke måneder.
EnglishThe justice gap can only be closed on the income side and not on the expenditure side.
Retfærdighedskløften kan ikke fyldes op på indtægtssiden, men kun på udgiftssiden.