« thing » traduction en danois

EN

« thing » en danois

volume_up
thing {substantif}
DA

EN thing
volume_up
{substantif}

thing (aussi: article, object)
The Hague Convention is meant to do one thing, and one thing only.
Haagkonventionen er beregnet på at gøre en ting og kun en ting.
The WTO is a good thing - the very principle behind its foundation is a good thing.
WTO og selve princippet med oprettelsen af den er en god ting.
One more thing: renewable sources of energy are one thing and nuclear energy is another.
Noget andet er, at vedvarende energikilder er én ting, atomenergi en anden.

Synonymes anglais de « thing »

thing

Exemples d'usage pour « thing » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf that was such a terrible thing, the Greens should have opposed it at the time.
Hvis det altså var så forfærdeligt, skulle De Grønne jo have været imod dengang.
EnglishThe last thing that farmers need is for everything to be deferred until October.
Det sidste, landmændene har brug for, er, at man udsætter reformen til oktober.
EnglishI do not feel that this would be the right thing to do, and I will tell you why.
Jeg tror ikke, at det er rigtigt at gøre dette, og jeg vil gerne forklare hvorfor.
EnglishObviously the European Union could not be further away from that kind of thing.
Den Europæiske Union er selvsagt det diametralt modsatte af en sådan situation.
EnglishThe figures are not, in my opinion at this point in time the most important thing.
Tallene er efter min opfattelse endnu ikke det vigtigste på nuværende tidspunkt.
EnglishWe shall not let other people tell us how to manage things; that is one thing.
Vi vil ikke lade os diktere, hvordan vi behandler tingene, det er det ene punkt.
EnglishIt is a good thing that Ayatollah Khamenei has condemned this series of murders.
Det er godt, at også ayatollah Khamenei i mellemtiden har fordømt disse mord.
EnglishStatements like the ones you have just heard should then be a thing of the past.
Det vil gøre det muligt at se bort fra sådanne udsagn, som vi netop har hørt.
EnglishThe Erika catastrophe in autumn 1999 caused many to react, which is a good thing.
Erika-katastrofen i efteråret 1999 har fået mange til at reagere, hvilket er godt.
EnglishAnd surely a speed limitation device is the most harmless thing one could ask for.
Og hastighedsbegrænsende anordninger er da det mest harmløse, man kan forlange.
EnglishThe most important thing is that such a reference is included in the new text.
Det vigtigste er, at den nye tekst kommer til at indeholde en sådan henvisning.
EnglishThat is the most practical thing we can do to strengthen European competitiveness.
Det er det mest konkrete, vi kan gøre for at styrke Europas konkurrencedygtighed.
EnglishOf one thing I am sure: you cannot just leave agriculture to the free market.
Og der træffes beslutninger, og der afsiges kendelser mod de mægtigste i verden.
EnglishAnd if that requires America to show a little patience, that is no bad thing.
Og hvis det kræver lidt tålmodighed fra amerikansk side, er det ingen skade til.
EnglishThe same thing happened four years ago, which is why I protested in committee.
Det samme skete for fire år siden, hvilket er grunden til min protest i udvalget.
EnglishIt is essential that landfill becomes, as far as possible, a thing of the past.
Det er af afgørende betydning, at deponering så vidt muligt bliver noget fortidigt.
EnglishWe were told the same thing when the Customs Union was signed five years ago.
Men man fortalte os det samme, da toldunionen blev underskrevet for fem år siden.
EnglishI just want to say one thing to the honourable Member who spoke a moment or two ago.
Jeg har en enkelt kommentar til det medlem, der talte for et kort øjeblik siden.
EnglishThe Cairo Conference and the Beijing Women's Conference both stated the same thing.
Konferencen i Kairo og kvindekonferencen i Beijing nåede frem til samme resultat.
EnglishAnd in the context of jobs and the labour market that is the last thing we want.
Det er nu netop, hvad vi ikke bør have inden for rammerne af beskæftigelsen.