« thirsty » traduction en danois

EN

« thirsty » en danois

DA
EN

thirsty {adjectif}

volume_up
thirsty
And he said unto her, Give me, I pray thee, a little water to drink; for I am thirsty!
Og han sagde til hende: "Giv mig lidt Vand at drikke thi jeg er tørstig!
For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:
Thi jeg var hungrig og I gave mig ikke at spise; jeg var tørstig og I gave mig ikke at drikke;

Synonymes anglais de « thirsty »

thirsty

Exemples d'usage pour « thirsty » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAmerican consumers are in love with larger, heavier and more thirsty vehicles.
De amerikanske forbrugere er forelskede i større, tungere og tørstigere biler.
EnglishAs cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country.
Hvad koldt Vand er for en vansmægtet Sjæl er Glædesbud fra et Land i det fjerne.
EnglishAnd he said unto her, Give me, I pray thee, a little water to drink; for I am thirsty!
Og han sagde til hende: "Giv mig lidt Vand at drikke thi jeg er tørstig!
EnglishFor I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:
Thi jeg var hungrig og I gave mig ikke at spise; jeg var tørstig og I gave mig ikke at drikke;
EnglishIf thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink:
Sulter din Fjende så giv ham at spise tørster han giv ham at drikke;
EnglishThe invisible hand of the market is hardly likely to hand a glass of water to someone who is thirsty.
Man skal nok ikke satse på, at markedet yder en indsats for at hjælpe mennesker uden vand.
EnglishAnd now she is planted in the wilderness, in a dry and thirsty ground.
Nu er den plantet i Ørkenen et tørt og tørstigt Land.
EnglishThe upshot was that we arrived here from Brussels on this special train very much delayed, thirsty, and far too late.
Det betyder, at vi ankom her med særtoget fra Bruxelles med stor forsinkelse, tørstige og alt for sent.
EnglishMr Prodi, you have just portrayed very colourfully, how the little donkey would rather go thirsty than drink dirty water.
Hr. Prodi, De har lige beskrevet meget malende, at æselet hellere tørster ihjel end drikker forurenet vand.
EnglishFor I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:
Thi jeg var hungrig og I gave mig at spise; jeg var tørstig og I gave mig at drikke; jeg var fremmed og I toge mig hjem til eder;
EnglishJoint Parliamentary Assembly parliamentarians are really thirsty for information, particularly on the EDF and on following the EPA negotiations.
Det forekommer mig, at de tager meget få udfordringer op i form af at rejse spørgsmål, finansiering osv.
EnglishNot only is NASDAQ the forcing-house of American fast-track SMEs but it is also the home to European companies thirsty for capital.
Ikke alene er NASDAQ Amerikas drivhus for fremstormende SMV, det huser også europæiske virksomheder, der tørster efter kapital.
EnglishAnd the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water: in the habitation of dragons, where each lay, shall be grass with reeds and rushes.
det glødende Sand bliver Vanddrag til Kildevæld tørstigt Land.
EnglishFor I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring:
Thi jeg udgyder Vand på det tørstende Strømme på det tørre Land udgyder min Ånd på din Æt min Velsignelse over dit Afkom;
EnglishYoung people, by their very nature and mentality, are thirsty for mobility, knowledge, experience, involvement; in a word, what they need is citizenship.
Som følge af deres situation og tankegang kræver de unge nemlig mobilitet, viden, erfaring og deltagelse, eller kort sagt borgerskab.
EnglishAnd honey, and butter, and sheep, and cheese of kine, for David, and for the people that were with him, to eat: for they said, The people is hungry, and weary, and thirsty, in the wilderness.
Honning Surmælk Småkvæg og Komælksost bragte de David og hans Folk til Føde; thi de tænkte: "Folkene er sultne udmattede og tørstige i Ørkenen.