« thirteen » traduction en danois

EN

« thirteen » en danois

DA

EN thirteen
volume_up
{numéral}

thirteen
But Solomon was building his own house thirteen years, and he finished all his house.
På sit Palads byggede Salomo i tretten År; så fik han hele sit Palads færdigt.
Since then, seven political rounds of talks and thirteen technical rounds of talks have taken place.
Siden har syv møder på politisk plan og tretten møder på teknisk plan fundet sted.
Yet they have been sentenced to thirteen months unconditional imprisonment and extremely high fines.
Alligevel idømmes de tretten måneders ubetinget fængsel og meget høje bøder.

Synonymes anglais de « thirteen »

thirteen

Exemples d'usage pour « thirteen » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis is really little different from the Council's position, involving thirteen years.
Det adskiller sig i virkeligheden ikke meget fra Rådets holdning, som indebar 13 år.
EnglishWe cannot, of course, accept transition periods of seven or thirteen years.
Vi kan naturligvis ikke acceptere overgangsperioder på syv eller 13 år.
EnglishThis assessment confirms the great success of the pilot project and the thirteen schools.
Denne evaluering bekræfter pilotprojektets og de 13 skolers store succes.
EnglishThe Union has become the largest trading partner of the thirteen candidate countries.
Unionen er i dag den vigtigste handelspartner for de 13 ansøgerlande.
EnglishOf the fifteen Member States, the left is in government in one form or another in thirteen.
I 13 af 15 europæiske lande er venstrefløjen på en måde med i regeringen.
EnglishThirteen out of 25 prime ministers, elected on a quite different basis, are at the centre of power.
Magtens kerne ligger hos 13 af 25 statsministre, valgt på et helt andet grundlag.
EnglishIt is used by Iceland and Norway as well as thirteen EU Member States.
Ud over de 13 EU-medlemsstater benytter Island og Norge også systemet.
EnglishAs a result, thirteen people in my group voted against their convictions.
I min gruppe har 13 mennesker derfor stemt anderledes, end hvad der svarer til deres overbevisning.
EnglishMr Nassauer's report cites thirteen such texts, which are among the most important ones.
Hr. Nassauers beslutningsforslag nævner 13 af de vigtigste.
EnglishJust before killing Yolanda, the paramilitaries publicly executed thirteen peasants in Teima.
Kort tid før drabet på Yolanda, henrettede de paramilitære styrker offentligt 13 bønder i Teima.
EnglishThirteen months into the job she was dismissed without notice and without reason.
13 måneder efter at hun var tiltrådt sit nye arbejde, blev hun afskediget uden opsigelse og uden begrundelse.
EnglishThe first is that the insider-trading directive, which has provided the framework, is thirteen years old.
For det første er insiderdirektivet, som har udgjort den hidtidige ramme, 13 år gammelt.
EnglishBy means of low-noise asphalt, an enormous noise reduction of ten to thirteen decibels can be achieved.
Med støjsvag asfalt kan der opnås en enorm støjreduktion på 10-13 dB.
EnglishThis Railways Agency should have been in place thirteen years ago.
Jernbaneagenturet skulle have været der for 13 år siden.
EnglishI should like to point out that huge changes have been made as regards Russia over the last thirteen years.
Jeg skal påpege, at der er sket kolossale ændringer, hvad angår Rusland, i de sidste 13 år.
EnglishNothing like that has happened before in the time I have been in this House - and that is thirteen and a half years.
Det er ikke set før i min tid her i Parlamentet - og det er trods alt 13½ år.
EnglishThirteen million children die every year from preventable disease and 200 million children are undernourished.
13 mio børn dør årligt af sygdomme, som ville kunne undgås, og 200 mio børn er underernæret.
EnglishHaving tidied up the rules thirteen years ago, we do not need to add to them now.
Vi har for 13 år siden indført udmærkede regler på området, og der er ikke behov for at indføre yderligere bestemmelser nu.
EnglishI would begin by recalling that enlargement is a process that concerns not five countries but thirteen.
Jeg vil starte med at minde om, at udvidelsen er en proces, der ikke kun berører fem lande, men 13 lande.
EnglishHilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth: all the sons and brethren of Hosah were thirteen.
Hilkija den anden Tebalja den tredje og Zekarja den fjerde.