« this afternoon » traduction en danois

EN

« this afternoon » en danois

EN this afternoon
volume_up
[exemple]

this afternoon
We will be addressing this issue this afternoon in the Conference of Presidents.
Vi tager fat på dette spørgsmål i eftermiddag i Formandskonferencen.
The debate is suspended at this point; it will be resumed this afternoon.
Forhandlingen afsluttes her og genoptages i eftermiddag.
The debate on Mr Whitehead's report will be continued this afternoon at 15.00 hours.
Forhandlingen om Whitehead-betænkningen vil blive genoptaget i eftermiddag kl.

Traductions similaires pour « this afternoon » en danois

this pronom
afternoon substantif

Exemples d'usage pour « this afternoon » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOn Tuesday afternoon, I went to Poland to take part in an international conference.
Tirsdag aften rejste jeg til Polen for at deltage i en international konference.
EnglishWith that, I want to thank you once again for the debate here this afternoon.
Med disse bemærkninger vil jeg endnu engang sige tak for behandlingen her i aften.
EnglishResources for these afternoon activities must also be significantly increased.
Også ressourcerne til disse eftermiddagsaktiviteter bør forøges betydeligt.
EnglishI really do not see why their distribution has to wait until the afternoon.
Jeg kan overhovedet ikke se, hvorfor den først skal uddeles om eftermiddagen.
EnglishWill it be at the start of this afternoon ’ s sitting or at some other time?
Bliver det i begyndelsen af eftermiddagens møde eller på et andet tidspunkt?
EnglishHe would certainly have an afternoon's entertainment hearing what people really think.
Det ville garanteret være underholdende for ham at høre, hvad folk virkelig mener.
EnglishI was cut off relatively promptly by the previous President twice this afternoon.
I dag blev jeg bedt om at afslutte forholdsvis præcist af Deres forgænger ved to indlæg.
EnglishClubs that organise voluntary activities in the afternoon often do valuable work.
Ofte udfører de frivillige eftermiddagsnetværker et værdifuldt arbejde.
EnglishMr President, this afternoon we were talking about the Kyoto Summit and CO2 emissions.
Hr. formand, i eftermiddags talte vi om Kyoto-topmødet og om CO2-udslippene.
EnglishDuring the course of the afternoon we are also going to discuss human rights in Colombia.
I løbet af eftermiddagen skal vi også debattere menneskerettighederne i Colombia.
EnglishThe report on Zimbabwe, Tuesday afternoon, was issued at 10.55 p. m.
Beretningen om Zimbabwe efter forhandlingen tirsdag eftermiddag blev udsendt kl.
EnglishThe whole House expressed its condolences to the victims yesterday afternoon.
Hele Parlamentet udtrykte dets kondolence for ofrene i går eftermiddag.
EnglishMr Ferri is absent this afternoon and cannot stay behind to present his report.
Hvis ingen gør indsigelse, bør vi efter min opfattelse efterkomme hr.
EnglishMr President, yesterday afternoon there was a demonstration in front of Parliament.
Hr. formand, i går eftermiddag fandt der en demonstration sted foran parlamentsbygningen.
EnglishMr President, this afternoon you mentioned International Women’ s Day.
- Hr. formand, her til eftermiddag har De nævnt kvindernes internationale kampdag.
EnglishNo one will have seen the text before arriving in Brussels on Monday afternoon.
Alligevel skal Parlamentet stemme om teksten, og denne afstemning kan ikke vente til januar.
EnglishMr President, I should like to welcome Mrs Diamantopoulou here this afternoon.
Hr. formand, jeg vil gerne byde fru Diamantopoulou velkommen i dag.
EnglishMr President, I have followed this afternoon's debate with great interest.
Hr. formand, jeg har med stor interesse fulgt eftermiddagens drøftelse.
EnglishI should like to provide a different perspective on the debate this afternoon.
Jeg vil gerne se eftermiddagens forhandling i et andet perspektiv.
EnglishThere will be a meeting of the Maghreb delegation this afternoon at 3 p. m.
- Hr. formand, jeg mener ikke, at vi fik stemt om ændringsforslag 15.