« this evening » traduction en danois

EN

« this evening » en danois

DA

EN this evening
volume_up
{adverbe}

this evening (aussi: tonight)
This is the strong emphasis in the report that we are looking at this evening.
Det er hovedbudskabet i den betænkning, vi behandler i aften.
This evening the European Parliament is reviewing that resolution.
I aften vil Europa-Parlamentet undersøge denne resolution nærmere.
Everyone will be delighted this evening with the outcome of the negotiations.
Alle kan i aften glæde sig over forhandlingsresultatet.

Synonymes anglais de « this evening »

this evening

Traductions similaires pour « this evening » en danois

this pronom
evening substantif
Danish

Exemples d'usage pour « this evening » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd the Philistine drew near morning and evening, and presented himself forty days.
Men Filisteren trådte frem og tilbød Kamp hver Morgen og Aften i fyrretyve Dage.
EnglishMr President, a very good evening and welcome to Europe's first culture channel.
Hr. formand, godaften og hjertelig velkommen til den første europæiske kulturkanal.
EnglishAs you said, Mr President, the report was adopted unanimously yesterday evening.
Hr. formand, som De sagde, blev betænkningen vedtaget enstemmigt i går aftes.
EnglishI simply said that I had at least seen that it had been tabled yesterday evening.
Jeg sagde blot, at jeg i det mindste konstaterede, at den var indleveret i går aftes.
EnglishYou will see that one of the last reports on Wednesday evening is the Linkohr report.
De vil se, at en af de sidste betænkninger onsdag aften er Linkohrbetænkningen.
EnglishWe heard yesterday evening that three Americans have been brutally killed.
Vi hørte i går aftes, at tre amerikanere var blevet dræbt på en frygtelig måde.
EnglishYesterday evening, I logged on to the website and there were 7 197 vacancies listed.
Jeg gik i går aftes ind på hjemmesiden, hvor der var 7.197 ledige stillinger.
EnglishWe believe that it is not appropriate to discuss that very late in the evening.
Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at drøfte emnet sent på aftenen.
EnglishIt still looked on Monday evening as if numerous wishes would not come true.
Mandag aften så det faktisk stadig ud til, at mange ønsker ikke ville blive opfyldt.
EnglishI discovered this yesterday evening and notified DG1 of the fact this morning.
Det opdagede jeg i går aftes, og jeg gjorde DG1 opmærksom herpå i morges.
EnglishThe Commission must, in my opinion, do more than what has been talked about this evening.
Jeg mener, at Kommissionen skal gøre mere end det, der blev nævnt her til aften.
EnglishMr President, this evening we are talking about small and medium-sized enterprises.
Hr. formand, her til aften taler vi om de små og mellemstore virksomheder.
EnglishIt is fundamental because of what happened the other evening outside this Chamber.
Det er meget vigtigt i betragtning af det, der skete uden for parlamentssalen i forgårs.
EnglishMr Giansily, I have only mentioned what I witnessed yesterday evening.
Hr. Giansily, jeg har kun refereret det, som jeg selv var vidne til i går aftes.
EnglishThis evening, in the splendid Carnero González report, we have part of the answer.
Her til aften har vi i den fremragende Carnero González-betænkning fået en del af svaret.
EnglishWe set the framework at European level and, as time goes on, there will be an evening up.
Vi fastsætter rammerne på europæisk niveau, og med tiden sker der så en udjævning.
EnglishThe Committee on Budgets gave an opinion on the Funk report on Tuesday evening.
Budgetudvalget vedtog tirsdag aften en udtalelse om Funk-betænkningen.
EnglishI would now like to reply to some of the comments made this evening.
Jeg vil nu gerne svare på nogle af de kommentarer, der er fremsat her til aften.
EnglishAs we spoke yesterday evening, the House was in session discussing the Boogerd-Quaak report.
- Da Parlamentet holdt møde i går aftes, drøftede vi Boogerd-Quaak-betænkningen.
EnglishYou promised Parliament you would raise this subject with the Quaestors that very evening.
De lovede Parlamentet, at De ville tage spørgsmålet op med kvæstorerne samme aften.