« thither » traduction en danois

EN

« thither » en danois

DA

EN thither
volume_up
{adverbe}

thither (aussi: that way, there, yonder)
volume_up
derhen {adv.}
Haste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither!
men red dig hurtigt derhen thi jeg kan intet gøre før du når derhen!
And it fell on a day, that he came thither, and he turned into the chamber, and lay there.
Så kom han en Dag derhen og gik op i Stuen og lagde sig.
They were confounded because they had hoped; they came thither, and were ashamed!
men de beskæmmes i deres Tillid de kommer derhen og skuffes!

Synonymes anglais de « thither »

thither
English

Exemples d'usage pour « thither » en danois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBut to the land whereunto they desire to return, thither shall they not return.
men til det Land deres Sjæle længes tilbage til skal de ikke vende hjem.
EnglishAnd Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again!
Abraham svarede: "Vogt dig vel for at bringe min Søn tilbage dertil!
EnglishAnd he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.
" Men han sagde til dem: "Hvor Ådselet er der ville også Ørnene samle sig.
EnglishSo there went up thither of the people about three thousand men: and they fled before the men of Ai.
Så drog henved 3000 Mand af Folket derop; men de blev slået på Flugt af Ajjiterne
EnglishAlso the LORD was angry with me for your sakes, saying, Thou also shalt not go in thither!
Også på mig blev HERREN vred for eders Skyld og han sagde: "Heller ikke du skal komme derind!
EnglishWith arrows and with bows shall men come thither; because all the land shall become briers and thorns.
med Pil og Bue kommer man der thi hele Landet skal blive til Torn og Tidsel;
EnglishUpon a lofty and high mountain hast thou set thy bed: even thither wentest thou up to offer sacrifice.
På høje og knejsende Bjerge redte du Leje også der steg du op for at slagte dit Offer;
Englishand when he also had smitten the waters, they parted hither and thither: and Elisha went over.
" Og da han havde slået Vandet skiltes det ad og Elisa gik over.
EnglishBlessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass!
Salige I som sår ved alle Vande lader Okse og Æsel frit løbe om!
EnglishTherefore they enquired of the LORD further, if the man should yet come thither.
EnglishIn what place therefore ye hear the sound of the trumpet, resort ye thither unto us: our God shall fight for us!
hvor l nu hører Hornet gjalde skal l samles om os; vor Gud vil stride for os!
EnglishAnd Judas also, which betrayed him, knew the place: for Jesus ofttimes resorted thither with his disciples.
Men også Judas som forrådte ham kendte Stedet; thi Jesus samledes ofte der med sine Disciple.
EnglishBut Festus answered, that Paul should be kept at Caesarea, and that he himself would depart shortly thither.
Da svarede Festus at Paulus blev holdt bevogtet i Kæsarea men at han selv snart vilde drage derned.
EnglishAnd so it was, that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread.
Der boede en velhavende Kvinde som nødte ham til at spise hos sig; og hver Gang han senere kom forbi tog han derind og spiste.
EnglishSo we shuttle hither and thither and get nowhere.
Sådan går det frem og tilbage, og vi kommer ikke videre.
EnglishAnd he cut down a stick, and cast it in thither; and the iron did swim.
EnglishSo David went up thither, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail Nabal's wife the Carmelite.
Så drog David derop tillige med sine to Hustruer Ahinoam fra Jizre'el og Abigajil Karmeliten Nabals Hustru;
EnglishAnd he saw also a certain poor widow casting in thither two mites.
EnglishWhat manner of saying is this that he said, Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come?
Hvad er det for et Ord han siger: I skulle lede efter mig og ikke finde mig og der hvor jeg er kunne I ikke komme?
EnglishAll the rivers run into the sea; yet the sea is not full; unto the place from whence the rivers come, thither they return again.
Alle Bække løber i Havet men Havet bliver ikke fuldt; det Sted til hvilket Bækkene løber did bliver de ved at løbe.