« a little too much » traduction en finnois

EN

« a little too much » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « a little too much » employé en contexte.

Traductions similaires pour « a little too much » en finnois

little adjectif
little adverbe
too adverbe
much adverbe
Finnish

Exemples d'usage pour « a little too much » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe have squandered a little too much time but the task can still be accomplished punctually.
Tällä kohdin meillä on vielä varauksia. Jätimme osan niistä käyttämättä.
EnglishIn the past, it has looked a little too much like a self-service shop.
Toiminta on muistuttanut menneinä vuosina liikaa itsepalvelumyymälää.
EnglishThe report puts a little too much emphasis on 'overprotection' , for instance in relation to culture.
Mietinnössä painotetaan jonkin verran liikaa esimerkiksi kulttuurin suojelua.
EnglishThe CAP has been broadly revised, perhaps a little too much, in order to make it more 'sexy' in the eyes of the WTO.
YMP:tä on tarkistettu laajasti, ehkä liikaakin, jotta se olisi WTO:n silmissä houkuttelevampi.
EnglishFirstly, it endeavours to improve on a text that, in my view, focuses a little too much on climate change.
Mietinnössä pyritään ensinnäkin parantamaan tekstiä, joka keskittyy mielestäni hieman liikaa ilmastonmuutokseen.
EnglishWe have discussed this proposal and the whole question of the driving licence at great length, perhaps even a little too much so.
Olemme jo keskustelleet pitkään tästä esityksestä ja koko ajokorttikysymyksestä, ehkäpä hiukan liikaakin.
EnglishYou speak a little too much, however.
EnglishThere was probably a little too much noise in this House just now to hear what the Commission said at the end of the debate.
Täällä oli äsken luultavasti hieman liian paljon melua, jotta parlamentin jäsenet olisivat kuulleet, mitä komissio totesi keskustelun päätteeksi.
EnglishI think that the Commission places a little too much emphasis on multinational companies, and I am uneasy about redefining the Community interest.
Komissio korostaa mielestäni hieman liiaksi monikansallisia yhtiöitä, enkä oikein pidä yhteisön edun uudelleen määrittelystä.
EnglishYes, we are a brilliant and creative species, but we've created a little too much stuff -- so much that our economy is now bigger than its host, our planet.
Kyllä, olemme nerokas ja luova laji, mutta olemme luoneet vähän liian paljon tavaraa -- niin paljon, että talousjärjestelmämme on nyt isompi kuin sen kannattelija, planeettamme.
EnglishI may be speaking with a little too much passion on this matter, but that is only because I believe in this cause, which is the protection of our common heritage.
Saatan puhua asiasta hieman liian intohimoiseen sävyyn, mutta tämä johtuu ainoastaan siitä, että uskon kaiken taustalla olevaan ajatukseen, yhteisen perinnön suojelemiseen.
EnglishHowever I feel that Parliament has concentrated a little too much on the additional improvements that might be made, and not quite enough on the positive elements.
Olen kuitenkin sitä mieltä, että parlamentti on keskittynyt hiukan liian paljon niihin lisäparannuksiin, joita voitaisiin tehdä, ja hiukan liian vähän myönteisiin asioihin.

Autres mots

English
  • a little too much