« a variety of » traduction en finnois

EN

« a variety of » en finnois

volume_up
a variety of {substantif}

EN a variety of
volume_up
{substantif}

a variety of
volume_up
lajike jostakin {substantif}

Traductions similaires pour « a variety of » en finnois

variety substantif
of préposition
Finnish

Exemples d'usage pour « a variety of » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt has to take time and we have to accept what we call variety and flexibility.
Meidän on myös hyväksyttävä se, mitä kutsutaan moninaisuudeksi ja joustavuudeksi.
EnglishI would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
Haluaisin myös osoittaa vielä kerran, että tässä on kyse monista ulottuvuuksista.
EnglishWe now have 10 party families, which shows the variety of our political culture.
Puolueryhmiä on nyt kymmenen, mikä ilmentää poliittisen kulttuurimme moninaisuutta.
EnglishThe variety of products was almost as vast: 393 models of mice from 46 companies.
Tuotteiden määrä oli lähes yhtä suuri: 393 eri mallista hiirtä 46 yritykseltä.
EnglishIn my own country, more than 60 per cent of Swedes save with a variety of funds.
Kotimaani Ruotsin kansalaisista yli 60 prosenttia säästää johonkin rahastoon.
EnglishDialogue is being cultivated in a variety of ways, including an annual summit.
Vuoropuhelua käydään monessa eri muodossa, myös vuotuisissa huippukokouksissa.
EnglishUsing Windows Movie Maker, you can edit clips in a variety of different ways.
Kun käytössäsi on Windows Movie Maker, voit muokata leikkeitä monin eri tavoin.
EnglishWe must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
Meidänkin on kehityttävä, ja henkilöskannerit ovat siinä vain yksi osa-alue.
EnglishIn economic terms, tourism is of crucial importance for a variety of industries.
Matkailuala on taloudellisesti erittäin tärkeää monille erilaisille talouden aloille.
EnglishThese stores appear as webpages within the Player, and offer a variety of services.
Nämä kaupat näkyvät Playerissa WWW-sivuina, ja ne tarjoavat monenlaisia palveluja.
EnglishTest a variety of channels to confirm that the CableCARD has been activated properly.
Kokeile eri kanavia ja varmista, että CableCARD-kortin aktivointi on onnistunut.
EnglishI refuse to back the Zingaretti report, though, and for a variety of reasons.
En voi kuitenkaan äänestää Zingarettin mietinnön puolesta monista eri syistä.
EnglishToday, parallel trade very often takes place on the Internet on a variety of sites.
Nykyään rinnakkaiskauppaa käydään varsin usein Internetissä monenlaisilla sivuilla.
EnglishSecondly, the inclusion of biometric data is problematic, and for a variety of reasons.
Toiseksi biometristen tunnisteiden käyttöönotto on ongelmallista monista syistä.
EnglishSpecific local situations mean that this can be achieved in a wide variety of ways.
Tämä voidaan paikallisesta tilanteesta riippuen saavuttaa hyvin erilaisilla tavoilla.
EnglishA Community plant variety right is valid for 25 or 30 years, depending on the species.
Yhteisön kasvinjalostajanoikeus on voimassa 25 tai 30 vuotta riippuen lajista.
EnglishFor each game, you can choose from a variety of deck designs and backgrounds.
Voit valita jokaiseen peliin haluamasi korttipakan kuvion ja pelin taustan.
EnglishAs we are all aware, 2009 was an extraordinary year for a variety of reasons.
Kuten me kaikki hyvin tiedämme, vuosi 2009 oli poikkeuksellinen vuosi monista syistä.
EnglishProblems also arise with user information, and with the wide variety of national rules.
Ongelmia on myös käyttäjien tiedotuksessa tai monissa kansallisissa säännöksissä.
EnglishOn the price of food as well as the quality and the variety available to our consumers?
Ruuan hinnalle ja kuluttajien saatavilla olevalle laadulle ja valinnanvaralle?