« ablaze » traduction en finnois

EN

« ablaze » en finnois

EN ablaze
volume_up
{adjectif}

ablaze (aussi: anxious, ardent, avid, devoted)
ablaze (aussi: excited, agog)
ablaze
ablaze (aussi: afire, on fire)
Relative calm seems to have returned to Bangkok, although the capital was ablaze last night following intervention by government forces.
Bangkok on ilmeisesti nyt suhteellisen rauhallinen, vaikka pääkaupunki oli eilen illalla tulessa hallituksen joukkojen väliintulon jälkeen.
ablaze
Five years on, the Caucasus is ablaze and the blood is flowing as far as Moscow.
Viisi vuotta myöhemmin Kaukasus roihuaa ilmiliekeissä, ja veri virtaa Moskovaan asti.
ablaze (aussi: glossy, lustrous, shiny, burnish)
ablaze (aussi: bright, brilliant, clear, glaring)
volume_up
kirkas {adj.}

Synonymes anglais de « ablaze »

ablaze

Exemples d'usage pour « ablaze » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSooner or later, a stray spark will set the pile ablaze like a bonfire.
Sen voisi jossain vaiheessa täysin kontrolloimattomasti jokin kipinä sytyttää tuleen kuin rovion.
EnglishA social movement known as Die Uni brennt, or University Ablaze, has taken shape in Austria over a number of weeks.
Itävallassa on syntynyt viime aikoina yhteiskunnallinen liike nimeltä Die Uni brennt eli Liekehtivä yliopisto.
EnglishAlbania is ablaze and Kosovo is in turmoil.
English   Mr President, I should like first of all to express my support for the victims of the forest fires, which, this summer, set ablaze certain regions in Southern Europe.
   Arvoisa puhemies, aivan ensiksi haluan ilmaista tukeni tietyillä Etelä-Euroopan alueilla raivonneiden metsäpalojen uhreille.
EnglishThis is why, today, if we wish to ensure that the UN resolutions are respected, we need to do all in our power to avoid a military adventure which would set the region ablaze.
Tästä syystä, jos nyt on tarkoitus, että YK: n päätöksiä kunnioitetaan, täytyy kaikin keinoin välttää sotilaallinen seikkailu, joka sytyttäisi koko alueen liekkeihin.
EnglishOnly a few years ago, armed conflicts were ablaze across Africa, but today sustainable peace is taking root in countries such as Burundi, Liberia, Sierra Leone and Angola.
Vain muutama vuosi sitten eri puolilla Afrikkaa raivosi aseellisia konflikteja, mutta nyt kestävä rauha on juurtumassa sellaisiin maihin kuin Burundi, Liberia, Sierra Leone ja Angola.
EnglishThe Union bears a historic and political responsibility, and it can no longer content itself only with issuing condemnations when the region is ablaze or weeping when terrorism strikes.
Unionilla on historiallinen ja poliittinen vastuu, eikä se voi enää tyytyä pelkästään sanalliseen tuomitsemiseen silloin, kun alue kytee liekeissä tai suree terroristien iskun seurauksena.
EnglishMoreover, commencing military action in this region will set the Arab world ablaze, plunge the people into decades of poverty, and send weakened political regimes into the arms of fundamentalism.
Sotatoimien aloittaminen alueella sitä paitsi syöksisi arabimaailman ilmiliekkeihin, saattaisi ihmiset vuosikymmeniksi köyhyyteen ja saisi heikentyneen poliittisen johdon fundamentalismin valtaan.