« abruptly » traduction en finnois

EN

« abruptly » en finnois

EN abruptly
volume_up
{adverbe}

abruptly (aussi: unexpectedly)
This makes it all the more important that our access to future structural and cohesion funds does not end abruptly.
Siksi onkin entistä tärkeämpää, että sille suunnattavaa rakenne- ja koheesiorahastorahoitusta ei äkillisesti lopeteta.
abruptly (aussi: all of a sudden, suddenly)
abruptly

Synonymes anglais de « abruptly »

abruptly
abrupt

Exemples d'usage pour « abruptly » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNew work patterns were introduced abruptly, and the group became over-centralised.
Uusia työmalleja otettiin käyttöön äkkinäisesti, ja ryhmästä tuli ylikeskittynyt.
EnglishWe cannot extend these powers abruptly without changing the Treaty.
Tätä seikkaa ei voida tylysti laajentaa muuttamatta perustamissopimusta.
EnglishAvoid pressing and holding the power button because it usually forces Windows to shut down abruptly.
Älä sammuta tietokonetta virtanäppäintä painamalla, sillä tällöin Windows joudutaan sammuttamaan yllättäen.
EnglishWould it not have been consistent to let the Cohesion Fund expire, not abruptly perhaps but by its being phased out?
Eikö olisi johdonmukaista lopettaa koheesiorahaston toiminta, jollei yhdellä kertaa, niin ainakin asteittain?
English. - (SV) To quite abruptly reduce or freeze next year's EU budget would not be a responsible approach.
kirjallinen. - (SV) EU:n ensi vuoden talousarvion äkkinäinen vähentäminen tai jäädyttäminen ei olisi vastuullinen toimintatapa.
EnglishI must apologise for asking these two questions so abruptly, but we want to see peace and we want to see justice.
Olen pahoillani siitä, että esitin nämä kaksi kysymystä hieman liian nopeasti, mutta me kannatamme rauhaa ja oikeudenmukaisuutta.
EnglishThe only question is whether we should do this relatively abruptly in 2014 or whether there are sensible transitional arrangements for 2018.
Kysymys on vain siitä, pitäisikö meidän tehdä tämä suhteellisen pikaisesti vuonna 2014, vai onko vuotta 2018 varten olemassa järkeviä siirtymäjärjestelyjä.
EnglishIt is already very difficult to perform checks in one Member State: let us be mindful of the risks we run by abruptly implementing this principle.
Yhdessä jäsenvaltiossa on jo hyvin vaikeaa tehdä tarkastuksia: muistakaamme vaarat, joita kohtaamme, jos panemme suin päin täytäntöön tämän periaatteen.
EnglishBelarus, on its own initiative, has abruptly discontinued the shuttle diplomacy which it had been conducting between Moscow and Brussels for the past three years.
Valko-Venäjä on omasta aloitteestaan katkaissut jyrkästi sukkuladiplomatian, jota se oli harjoittanut Moskovan ja Brysselin välillä kolme viime vuotta.
EnglishIn any emergency, urgent measures are needed - but anyone wishing to change tack too abruptly at such a time could easily capsize in Europe's fickle waters.
Hätätilanteissa tarvitaan hätätoimia, mutta se, joka haluaa sellaisena hetkenä tehdä liikaa uudelleenjärjestelyjä, voi kaatua nopeasti Euroopan vastatuulissa.