« adept » traduction en finnois

EN

« adept » en finnois

volume_up
adept {substantif}

EN adept
volume_up
{substantif}

adept (aussi: genius, master, champ)
volume_up
mestari {substantif}
Richard has always been adept at maximising Parliament's influence.
Richard on aina ollut mestari maksimoimaan parlamentin vaikutusvallan.
If you start to criminalise the client in these matters, you will find that the law of unintended consequence comes into play, something at which I am afraid this Parliament is all too adept.
Siinä tämä parlamentti on valitettavasti varsinainen mestari.
adept (aussi: connoisseur, fancier, judge, maven)
volume_up
tuntija {substantif}

Synonymes anglais de « adept »

adept

Exemples d'usage pour « adept » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTerrorist groups are adept at exploiting the possibilities provided by failed states.
Terroristiryhmät ovat taitavia hyödyntämään romahtaneiden valtioiden tarjoamia mahdollisuuksia.
EnglishThis is a crucial area with which international organisations such as the ILO are adept at dealing.
Tämä on tärkeä ala, johon ILOn kaltaiset kansainväliset järjestöt ovat täysin perehtyneet.
EnglishEU regional policy must be more adept and flexible in its attention to differing circumstances.
EU: n aluepolitiikan on nykyistä paremmin ja joustavammin otettava huomioon erilaiset olosuhteet.
EnglishIndia has proved itself adept at juggling global players to boost competitiveness.
Intia on osoittanut osaavansa kietoa globaaleja toimijoita pikkusormensa ympärille edistääkseen kilpailukykyä.
EnglishOnce again, at the summit, the 27 Member States showed themselves to be very adept at horse-trading.
Jälleen kerran 27 jäsenvaltiota osoittivat huippukokouksessa olevansa hyvin taitavia lehmänkaupoissa.
EnglishThey'd become extremely adept at living with us.
Niistä on tullut mestareita elämään yhdessä kanssamme.
EnglishUnfortunately the lobbyists have been adept at influencing both the European Commission and the Council of Ministers.
Valitettavasti eturyhmät ovat onnistuneet vaikuttamaan sekä Euroopan komission ja ministerineuvoston kantaan.
EnglishWe are adept at legal terminology, but we do not appear to be good at communicating directly with our citizens.
Olemme taitavia käyttämään oikeudellisia termejä, mutta emme näytä pystyvän kommunikoimaan hyvin suoraan kansalaisten kanssa.
EnglishWe are adept at exporting our patients.
EnglishThe members of the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats, in particular, are very adept at this.
Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraatit ovat tässä erityisen taitavia.
EnglishIt will give those countries which are less adept at resolving their internal problems increasing influence on EU affairs.
Se antaa niille valtioille, jotka ovat vähemmän taitavia ratkaisemaan omia sisäisiä ongelmiaan, yhä enemmän vaikutusvaltaa EU:n asioihin.
EnglishThe current situation is that young people tend to be more adept at the use of new technologies than the older generation.
kirjallinen. - (PL) Nykyinen tilanne on se, että nuoret ovat yleensä taitavampia käyttämään uusia teknologioita kuin vanhemmat sukupolvet.
EnglishWhen it comes to financial regulations, the internal market or the banking sphere, we are adept at voting in favour of precise standards.
Varainhoitosäännösten, sisämarkkinoiden tai pankkialan osalta todettakoon, että olemme taitavia äänestämään täsmällisten vaatimusten puolesta.
EnglishThey at least should know that any further delay in amending the money-laundering Directive is irresponsible, especially since the money-laundering mafia is becoming increasingly adept.
Juuri heidänhän pitäisi tietää, että kaikki lisäviivyttely rahanpesudirektiivin uudistamisessa on vastuutonta, varsinkin kun rahanpesumafia muuttuu aina vain ovelammaksi.