« agenda » traduction en finnois

EN

« agenda » en finnois

volume_up
agenda {substantif}

EN agenda
volume_up
{substantif}

agenda
volume_up
esityslista {substantif}
That is the agenda and I think that we should stick to the agenda.
Esityslista on sellainen, ja meidän pitäisi mielestäni pitäytyä esityslistassa.
But you will appreciate that the agenda this week required a lot of changes.
Ymmärtänette kuitenkin, että tämän viikon esityslista vaati useita muutoksia.
It is true, however, that the agenda for this part-session was particularly full.
On kuitenkin totta, että tämän istuntojakson esityslista oli erityisen täynnä.
agenda
volume_up
asialista {substantif}
A 'digital agenda' is increasingly important and unavoidable in our society.
"Digitaalinen asialista" on entistä tärkeämpi ja yhteiskunnassamme välttämätön.
The Cardiff Summit has produced an agenda for economic reform.
Cardiffin huippukokouksessa laadittiin talousuudistuksen asialista.
The Jobs Summit in Luxembourg set an agenda for putting Europe back to work.
Luxemburgin työllisyyshuippukokouksessa laadittiin asialista Euroopan uudesta työllistämisestä.

Synonymes anglais de « agenda »

agenda

Exemples d'usage pour « agenda » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI am not in control of Parliament's procedures for putting this on their agenda.
Minä en vastaa parlamentin menettelyistä tämän asian ottamiseksi esityslistalle.
EnglishThis should be an item on the agenda of the Ecofin Council to be held next week.
Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto käsittelee tätä istunnossaan ensi viikolla.
EnglishWe will now vote on the request to take Mrs Van Lancker's report off the agenda.
Siirrytään äänestykseen pyynnöstä poistaa Van Lanckerin mietintö esityslistalta.
EnglishI, like other Members, asked to speak in relation to the setting of the agenda.
Pyysin muiden kollegojen tavoin esityslistan laatimiseen liittyvää puheenvuoroa.
EnglishSo the issue of a European public prosecutor is still on the agenda, of course.
Siinä mielessä aihe "syyttäjäviranomainen" on tietenkin edelleen esityslistalla.
EnglishThis brings the explanations of vote, and the agenda for the morning, to a close.
Keskustelu äänestysselityksistä ja tämän aamupäivän esityslistasta on päättynyt.
EnglishThis priority on the Swedish Presidency's agenda has been successfully achieved.
Ruotsin puheenjohtajuuskauden ensisijainen tavoite on saavutettu onnistuneesti.
EnglishToday we have heard what Mr Brown is proposing and what should be on the agenda.
Kuulimme tänään, mitä asioita pääministeri Brown ehdotti otettavaksi käsittelyyn.
EnglishThe DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
DIPECHOn asialistaan sisältyvät Kaakkois-Aasia, Keski-Amerikka ja Karibian alue.
EnglishAt the G8 Summit at Gleneagles in Scotland, poverty was at the top of the agenda.
G8-huippukokouksessa Skotlannin Gleneaglesissa köyhyys on keskeisessä asemassa.
EnglishYou have talked about extending the agenda for the Intergovernmental Conference.
Sanoitte, että hallitustenvälisen konferenssin asialistaa olisi laajennettava.
EnglishBut the problem of aid to tobacco producers was not on the agenda of this debate!
Tupakantuottajien tukeminen ei kuitenkaan kuulunut tämänpäiväiseen esityslistaan!
English(DE) Mr President, we have no objection to this topic being placed on the agenda.
(DE) Arvoisa puhemies, me emme vastusta tämän aiheen lisäämistä esityslistalle.
EnglishAny hidden agenda has the potential to distort, if not destroy, these relations.
Kaikki salaiset suunnitelmat saattavat vääristää tai jopa tuhota nämä suhteet.
EnglishThe debate on the EU 2020 economic strategy is naturally already on the agenda.
EU 2020 -talousstrategiaa koskeva keskustelu on luonnollisesti jo asialistalla.
EnglishI call on the French Presidency to make this issue a real priority in its agenda.
Pyydän puheenjohtajavaltiota Ranskaa toteuttamaan nämä toimet painopistealana.
EnglishI should like to highlight two things that are necessary to the European agenda.
Haluaisin ottaa esille kaksi asiaa, joita eurooppalainen päiväjärjestys edellyttää.
EnglishThe issue of East Timor has been on our international agenda for a number of years.
Itä-Timorin kysymys oli monta vuotta kansainvälisten kysymysten asialistallamme.
EnglishI would point out that the next item on the agenda is the European arrest warrant.
Muistuttaisin, että esityslistalla on seuraavana eurooppalainen pidätysmääräys.
EnglishBefore I conclude my speech, I should like to depart from our agenda if I may.
Sallinette minun poiketa hieman esityslistasta ennen kuin päätän puheenvuoroni.