« all right » traduction en finnois

EN

« all right » en finnois

EN

all right {adjectif}

volume_up
Again, if it is just about promotional fares, that is all right.
Jos tässäkin tapauksessa on kyse alennetuista hinnoista, tilanne on kunnossa.
No, Mr President, I think that the situation as we know it at present is perfectly all right.
Ei, arvoisa puhemies, sillä tilanne on mielestäni tällä hetkellä aivan kunnossa.
It would appear from what I have been told that the aircraft ran off the runway, but all of them are all right.
Kuulemani mukaan lentokone on suistunut kiitoradalta, mutta kaikki ovat kuitenkin kunnossa.
all right (aussi: healthy, sane, sound, wholesome)

Synonymes anglais de « all right »

all right

Traductions similaires pour « all right » en finnois

all
right substantif
right adjectif
to right verbe

Exemples d'usage pour « all right » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English(PL) Mr President, all children have the right to the love of both their parents.
(PL) Arvoisa puhemies, kaikilla lapsilla on oikeus kummankin vanhemman rakkauteen.
English(PT) Madam President, we all know that the right to housing is a fundamental right.
(PT) Arvoisa puhemies, me kaikki tiedämme, että oikeus asuntoon on perusoikeus.
EnglishAfter all, we have the right and the duty to defend the values of our open society.
Meillä on toki oikeus ja velvollisuus puolustaa avoimen yhteiskuntamme arvoja.
EnglishThat is the right of all citizens, whether in Cairo, in Tunis or in Brussels.
Se on kaikkien kansalaisten oikeus, olipa kyse Kairosta, Tunisista tai Brysselistä.
EnglishIt is therefore incumbent on EU institutions to protect that right in all fields.
Tästä syystä EU:n toimielinten velvollisuus on suojella tätä oikeutta kaikilla aloilla.
English9:34 You really want to get the decision right if it's for all eternity, right?
9:34 Sitä haluaa tehdä päätöksen oikein, jos seuraukset kestävät ikuisuuden, eikö niin?
EnglishIt was not until 1918 that some women - not all - got the right to vote.
Kuitenkin vasta 1918 jotkut naiset eivätkä suinkaan kaikki saivat äänioikeuden.
EnglishThe Irish Finance Minister, Brian Lenihan, made all the right decisions.
Irlannin valtiovarainministeri Brian Lenihan on tehnyt kaikki oikeat päätökset.
EnglishThis directive elaborates upon this as a right for all companies in the Union.
Direktiivissä oikeus on ulotettu koskemaan kaikkia yrityksiä unionissa.
EnglishI do not think the Commission has any right at all to gamble with their fate.
Mielestäni ei voi olla niin, että komissio voi tehdä aivan mitä tahansa.
EnglishI think it is right for all of us to be informed for the sake of clarification.
Uskon, että on oikein, että meille kaikille tiedotetaan, jotta saisimme asiasta selvyyden.
EnglishSome G8 members are not at all on the right track for honouring this commitment.
Jotkin G8-maat eivät näytä alkuunkaan kunnioittavan tätä sitoumusta.
EnglishAll women on all continents have a right to access to sexual and reproductive health.
Kaikilla naisilla jokaisella mantereella on oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyteen.
EnglishIt will reject human rights, including the most important of them all, the right to life.
Se hylkää ihmisoikeudet ja myös kaikkein tärkeimmän niistä, oikeuden elämään.
EnglishBut, all right, this concession to France and Italy is fortunately merely symbolic.
Tämä Ranskalle ja Italialle tehty myönnytys on onneksi vain symbolinen.
EnglishYou said all the right things in your report, even down to the last detail.
Mietintönne sisälsi kaikki oikeat asiat pienimpiä yksityiskohtia myöten.
EnglishI have the right, like all European citizens, to vote in accordance with my opinions.
Minulla on kaikkien Euroopan kansalaisten tavoin oikeus äänestää näkemysteni mukaisesti.
EnglishIn any case, even the British cannot get it right for all of our country.
Joka tapauksessa Yhdistyneessä kuningaskunnassakaan ei saada koko maan asioita kuntoon.
EnglishThis is truly symbolic of a united Europe and a basic right for all European citizens.
Tämä todellakin kuvastaa yhdistynyttä Eurooppaa ja Euroopan kansalaisten perusoikeuksia.
EnglishI think that the Commission, the Council and Parliament are all on the right path here.
Mielestäni komissio, neuvosto ja parlamentti ovat kaikki oikealla polulla tässä asiassa.